Informacje

data: 2017-06-05

Nadanie sztandaru KZPBC

1 czerwca 2017 roku Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego rozpoczął obchody stulecia działalności organizacji plantatorów buraka cukrowego w Polsce. W celu upamiętnienia oraz podkreślenia tego jubileuszu w Bazylie pw. Św. Krzyża w Warszawie odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru Krajowemu Związkowi Plantatorów Buraka Cukrowego. Było to dla nas, jako jednego z najstarszych branżowych związków rolniczych bardzo ważne i podniosłe wydarzenie.

„Godność i Praca” – słowa widniejące na sztandarze towarzyszą nam, plantatorom od początku uprawy buraków cukrowych na ziemiach polskich. To właśnie godnością i pracą dowodzimy naszej wierności tradycji oraz przywiązania do najważniejszych wartości. To godność pozwala nam znosić trudy codziennej pracy. To ciężka praca pozwala nam żyć z godnością. Te wartości są żywe, były aktualne 100 lat temu i wtórują nam współcześnie. Ciężka praca rolników uprawiających buraki cukrowe - rolników nastawionych na rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz głęboko zaangażowanych w sprawy wiejskie, a przede wszystkim dążenie do podniesienia rangi wsi i rolnictwa w społeczeństwie były podstawą tworzenia się na ziemiach polskich organizacji zrzeszających plantatorów buraka cukrowego. Siła Związku, organizacji, która reprezentuje plantatorów z całego kraju, tkwi w jego jedności oraz determinacji do osiągnięcia założonych celów. Współpraca z procentami cukru, administracją czy dostawcami środków produkcji jest kluczowa dla zachowania i rozwoju uprawy buraków cukrowych w Polsce. Plantator musi być podmiotem i partnerem dla przemysłu – jeżeli taki będzie model współpracy, to nie powinniśmy bać się przyszłości. Miarą postępu jest umiejętność radzenia sobie w trudnych i zmiennych uwarunkowaniach, dlatego trzeba działać tak, aby w zmianach widzieć szansę na rozwój naszej branży” – powiedział Krzysztof Nykiel, Prezes Zarządu Głównego.

Podczas uroczystości wręczono również Odznakę im. Stanisława Humnickiego, wieloletnim, oddanym działaczom KZPBC – Stanisławowi Jankowiakowi oraz Józefowi Ilukowi, a także byłemu Przewodniczącemu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Techników Cukrowników – Stanisławowi Świetlickiemu, za pracę na rzecz rozwoju branży cukrowniczej w Polsce.