Informacje

data: 2017-10-05

Kursy euro - ceny buraków i wsparcie związane z produkcją

Kursy euro stosowane w rozliczeniach

Od 1 października 2017 r. nie funkcjonuje cena minimalna buraków cukrowych, w związku z tym przeliczenie ceny buraków z euro na złotówki nie musi podlegać dotychczasowym przepisom.

Nowe rozwiązania przyjęte przez plantatorów i producentów cukru wykorzystują kursy ogłaszane przez Europejski Bank Centralny lub Narodowy Bank Polski.

Krajowa Spółka Cukrowa

  • Średni kurs NBP z września 2017 r. (4,2702 PLN/EUR) dla ceny buraków kontraktowanych oraz średni kurs NBP z roku gospodarczego 2017/18 dla dodatkowego świadczenia.

Nordzucker

  • Średni kurs EBC z września 2017 r. (4,269343 PLN/EUR).

Pfeifer & Langen Glinojeck

  • Średni kurs NBP z roku gospodarczego 2017/18 (do czasu wyliczenia kursu średniego zastosowanie ma kurs zaliczkowy 4,25 PLN/EUR).

Pfeifer & Langen Polska

  • Średni kurs NBP z roku gospodarczego 2017/18 (do czasu wyliczenia kursu średniego zastosowanie ma kurs zaliczkowy 4,20 PLN/EUR).

Suedzucker

  • Średni kurs EBC z września 2017 r. (4,269343 PLN/EUR)

 

Kurs euro i wsparcie związane z produkcją buraków

Za kurs euro obowiązujący dla płatności związanej z produkcją buraków został wybrany kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 29 września 2017 r., i wynosi 4,3042 zł/euro. Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r., płatność do powierzchni upraw buraków powinna wynieść 1563,46 zł/ha buraków kontraktowanych.