Informacje

data: 2009-03-20

Biogazownie rolnicze

Jednym z celów unijnej polityki energetycznej jest zobowiązanie, że do 2020 r. 20% energii produkowanej w UE będzie pochodzić ze źródeł energii odnawialnej. Aby zrealizować wspólny cel, każdy kraj członkowski ma zwiększyć własną produkcję oraz zużycie energii odnawialnej w takich dziedzinach jak energetyka, ogrzewanie i chłodnictwo oraz transport. Według danych Komisji Europejskich, w 2005 roku w Polsce udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii wynosił 5,4%, natomiast nasz cel na 2020 r. został wyznaczony na 15%. Tak więc w przeciągu kilkunastu lat nasze możliwości wytwarzania bioenergii muszą znacznie wzrosnąć.

Formą wytwarzania zielonej energii, która znakomicie komponuje się w strategię Wspólnoty, są biogazownie, czyli instalacje, które przy wykorzystaniu procesów zachodzących w naturze pozwalają na wytworzenie biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych oraz odpadów organicznych. Jest to inicjatywa wspierana przez Parlament Europejski, który w swojej rezolucji z marca bieżącego roku uznał biogaz za znaczące źródło energii, przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, rolniczego i wiejskiego, a także do ochrony środowiska. Parlament Europejski zachęca zarówno UE, jak i państwa członkowskie do wykorzystywania ogromnego potencjału biogazu poprzez tworzenie sprzyjających warunków oraz utrzymywanie i rozwijanie systemów wsparcia w celu pobudzania inwestycji w biogazownie i ich utrzymywanie.

Zarząd Główny KZPBC podjął decyzję o wspieraniu inicjatyw związanych z uruchamianiem biogazowni w Polsce. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką zachęcam do zapoznania się z zamieszczoną poniżej prezentacją, w której zawarte są informacje na temat biogazowni (przykładowe surowce, schemat blokowy instalacji, wielkość i koszt instalacji...).

Prezentacja - biogaz dla plantatora (Adobe Acrobat - 665 KB)

W celu zweryfikowania swoich możliwości prosimy pobrać zamieszczoną poniżej ankietę, wypełnić ją i przesłać e-mailem na adres kzpbc@kzpbc.com.pl lub faksem nr 022 827 74 21.

Ankieta do wypełnienia (Excel - 59 KB)