Informacje

data: 2009-06-01

Kurs euro dla pomocy restrukturyzacyjnej

Agencja Rynku Rolnego przekaże pomoc restrukturyzacyjną producentom cukru w czerwcu 2009 r. Plantatorzy i usługodawcy otrzymają całość należnej pomocy restrukturyzacyjnej za pośrednictwem producentów cukru, w terminie do 2 miesięcy od otrzymania pomocy przez producentów, tj. najpóźniej w sierpniu 2009 r.

Pomoc restrukturyzacyjna zostanie wypłacona po kursie ustalonym przez Europejski Bank Centralny w dniu 29 maja 2009 r czyli 1 Euro = 4,4762 PLN.