Informacje

data: 2009-07-08

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego KZPBC za 2008r

W dniu 7 lipca 2009 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego poszerzone o udział Prezesów Związków. Na posiedzeniu dokonano szczegółowej analizy prac poszczególnych organów Związku oraz sytuacji finansowej. Zarząd obradował ponadto nad porozumienim branżowym oraz nowymi zapisami ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych.

Z pełnym sprawozadaniem z działalności KZPBC można się zapoznać otwierając poniższy link:
Sprawozdanie z działalności KZPBC za 2008 r. (Adobe Acrobat - 220 KB)