Informacje

data: 2009-08-17

Wypłata pomocy z funduszu restrukturyzacji

Agencja Rynku Rolnego
informuje, żewypłata pomocy restrukturyzacyjnej należnej plantatorom buraków cukrowych oraz podmiotom świadczącym usługi zbioru lub doczyszczania buraków cukrowych zostanie zakończona przez producentów cukru 25 sierpnia 2009 r.

W przypadku, gdy dokonanie przez producenta tej wypłaty w w/w terminie okaże się niemożliwe ze względu na brak prawomocnych spadkobierców w przypadku śmierci beneficjenta lub gdy przekazanie należności beneficjentowi nie będzie możliwe z innych przyczyn, niezależnych i niezawinionych przez producenta, należna pomoc restrukturyzacyjna zostanie wypłacona przez Agencję Rynku Rolnego.

W celu otrzymania pomocy restrukturyzacyjnej należy złożyć „Wniosek plantatora / usługodawcy o wypłatę pomocy restrukturyzacyjnej”, który stanowi załącznik do „Warunków wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów i usługodawców”.

 

Źródło: www.arr.gov.pl

Pobierz:

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów i usługodawców (Adobe Acrobat - 49,7 KB)
Wniosek plantatora / usługodawcy o wypłatę pomocy restrukturyzacyjnej (Adobe Acrobat - 84,6 KB)