Informacje

data: 2009-07-31

Wypłata pomocy z funduszu restrukturyzacji

Uwaga beneficjenci pomocy w ramach mechanizmu
„Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego”!

Agencja Rynku Rolnego
informuje, że

pomoc restrukturyzacyjna została przekazana producentom cukru w całości w dniu
25 czerwca 2009 r. Pomoc restrukturyzacyjna została wypłacona po kursie ustalonym przez Europejski Bank Centralny w dniu 29 maja 2009 r., tj. 4,4762. Plantatorzy i usługodawcy otrzymają całość należnej pomocy restrukturyzacyjnej za pośrednictwem producentów cukru, w terminie do 25 sierpnia 2009 r.

Wg stanu na dzień 21 lipca br. wypłata pomocy restrukturyzacyjnej kształtuje się w następujący sposób:

    * Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – pomoc wypłacona w całości
    * Nordzucker Polska S.A. – pomoc wypłacona w całości
    * BSO Polska S.A. – wypłacono 99,5 % pomocy
    * Cukrownia Leśmierz S.A. – wypłacono 60 % pomocy
    * Südzucker Polska S.A. – wypłata pomocy nastąpi w pierwszej połowie sierpnia br.
    * Pfeifer & Langen Polska S.A. – wypłata pomocy nastąpi w pierwszej połowie sierpnia br.

Źródło: www.arr.gov.pl