Informacje

data: 2009-10-01

Kurs euro na kampanię 2009/10

Kurs euro dla ceny minimalnej

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w odniesieniu do minimalnej ceny buraków cukrowych, dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października, kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym (czyli średni kurs z miesiąca września).
 
W kampanii 2009/10 kurs ten wynosi 4,1584 zł/€.
 
Cena minimalna buraków (o standardowej zawartości cukru 16%) wynosi 26,29 €. W przeliczeniu na zł po kursie 4,1584 zł/€ wynosi 109,32 zł/t.

Wysokość ceny minimalnej buraka cukrowego

Rok Cena minimalna (€/t) Kurs euro Cena minimalna (zł/t)
2006/07 32,86 3,856691 126,73
2007/08 29,78 3,7891 112,84
2008/09 27,83 3,3747 93,92
2009/10 26,29 4,1584 109,32

 

 

 

Kurs euro dla płatności cukrowej

 
Kursem obowiązującym dla płatności bezpośrednich oraz oddzielnej płatności cukrowej jest kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 30 września 2009 r. i wynosi 4,2295 zł/€.

Stawka płatności cukrowej

Rok Dopłata €/t buraków Kurs euro Dopłata zł/t buraków
2006 8,37 3,9713 33,26
2007 9,85 3,7730 37,15
2008 11,61 3,3967 39,45
2009 12,62* 4,2295 53,38*

*Szacunki KZPBC