Informacje

data: 2009-11-12

Stawka płatności cukrowej za 2009 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki podpisał rozporządzenie w sprawie stawek płatności bezpośrednich, które za 2009 r. otrzymają polscy rolnicy. Koperta finansowa przeznaczona na te dopłaty wynosi ponad 12,6 mld zł i  będzie o ponad 3 mld zł wyższa niż w 2008 roku. Wynika to m.in. z bardzo korzystnego kursu wymiany euro na złotówki, który w tym roku wyniósł 4,2295 zł/euro. Kurs ten został ustalony zgodnie z obowiązującym prawem przez Europejski Bank Centralny na 30 września br. i obowiązuje we wszystkich krajach, które nie mają wspólnej waluty euro. Na wysoki poziom dopłat bezpośrednich wpływ ma również to, że polscy rolnicy otrzymają za 2009 r. 90% płatności jakie dostają ich koledzy w Państwach „starej” Unii, podczas gdy dopłaty za 2008 rok stanowiły 80% takich dopłat. ARiMR rozpocznie wypłacanie pieniędzy z dopłat bezpośrednich, zgodnie z prawem od 1 grudnia br. i planuje, że do końca 2009 roku pieniądze z tego tytułu otrzyma około 1 mln. rolników.

Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom oraz stawki płatności obowiązujące w 2009 roku:

 1. jednolita płatność obszarowa (JPO) – 506,98 zł/ha

 2. krajowe uzupełniające płatności obszarowe, w tym:

 3. płatność do grupy upraw podstawowych (UPO) – 356,47 zł/ha

 4. płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z produkcją) – 507,54 zł/ha

 5. płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) – 861,32 zł/ha

 6. płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 502,62 zł/ha

 7. płatność do upraw roślin energetycznych – 190,33 zł/ha

 8. płatność cukrowa – 53,47 zł/tonę

 9. pomoc do rzepaku – 176 zł/ha

 10. oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 166,82 zł/tonę

 11. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1691,80 zł/ha (z czego 972,78 zł z budżetu UE, 719,02 zł z budżetu krajowego).

  Źródło: www.arimr.gov.pl

  Rozporząrdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności cukrowej za 2009 r.