Informacje

data: 2010-02-16

Spotkanie z branżą cukrowniczą

Z inicjatywy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego odbyło się dziś spotkanie przedstawicieli plantatorów buraków cukrowych i producentów cukru.

Celem spotkania było doprowadzenie do uzgodnienia przepisów Porozumienia Branżowego między Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego oraz Związkiem Producentów Cukru w Polsce, w szczególności w następujących kwestiach:

1. Zasady rozdziału pomiędzy producentów cukru i plantatorów buraków cukrowych różnicy między ceną referencyjną, a rzeczywistą ceną sprzedaży cukru.

2. Wysokość premii za wczesne i późne dostawy buraków cukrowych.

3. Koszty transportu buraków cukrowych.

Podpisanie Porozumienia Branżowego określającego wzajemne relacje pomiędzy plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru wynika nie tylko z przepisów wspólnotowych, ale jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania branży cukrowniczej w Polsce, trzecim co do wielkości producentem cukru w Unii Europejskiej.

W trakcie spotkania nastąpiło przybliżenie stanowisk plantatorów buraków cukrowych i producentów cukru w powyższych sprawach. Minister zaproponował przedstawienie uzgodnionego tekstu Porozumienia Branżowego do 25 lutego 2010 r.