Informacje

data: 2010-02-26

Negocjacje Porozumienia Branżowego

W dniu 25 lutego br. odbyło się spotkanie negocjacyjne dotyczące Porozumienia Branżowego pomiędzy Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego i Związkiem Producentów Cukru w Polsce. W spotkaniu uczestniczył obserwator ze strony Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strony nie doszły do porozumienia w trzech podstawowych sprawach:

- podziału nadwyżki ponad cenę referencyjną cukru;

- dopłat do wczesnych i późnych dostaw;

- obniżenia kosztów kompleksowej obsługi surowca i wysłodków.

W dniu 25 lutego Związek zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozstrzygnięcie tych spornych kwestii zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym.