Informacje

data: 2010-04-15

Transfer kwot z Cukrowni Glinojeck

W dniu 14 kwietnia 2010 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale zainteresowanych stron odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie transferu kwot cukru z Cukrowni Glinojeck.

Ponieważ podczas kontraktacji niektórzy plantatorzy złożyli ponowne oświadczenia w tej sprawie, zachodzą wątpliwości, które oświadczenie jest ważne. Dlatego MRiRW zezwoliło na ostateczne wypowiedzenie się plantatorom w kwestii transferu kwoty do dnia 21 kwietnia br.

W związku z tym zwracamy się do plantatorów o podjęcie ostatecznej decyzji i wyrażenie swej woli na piśmie.

Dodatkowe informacje będą udzielane telefonicznie przez Związki Regionalne lub KZPBC.