Informacje

data: 2010-10-01

Kurs euro dla ceny minimalnej i płatności cukrowej

Kurs euro dla ceny minimalnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w odniesieniu do minimalnej ceny buraków cukrowych, dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października, kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym (czyli średni kurs z miesiąca września).

W kampanii 2010/11 kurs ten wynosi 3,9548 zł/€.

Cena minimalna buraków (o standardowej zawartości cukru 16%) wynosi 26,29 €. W przeliczeniu na zł po kursie 3,9548 zł/€ wynosi 103,97 zł/t.

Wysokość ceny minimalnej buraka cukrowego

Rok

Cena minimalna (€/t) 

Kurs euro 

Cena minimalna (zł/t)

2006/07

32,86

3,856691

126,73

2007/08

29,78

3,7891

112,84

2008/09

27,83

3,3747

93,92

2009/10

26,29

4,1584

109,32

2010/11

26,29

 3,9548

 103,97

 

Kurs euro dla płatności cukrowej

Kursem obowiązującym dla płatności bezpośrednich oraz oddzielnej płatności cukrowej jest kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 30 września 2010 r. i wynosi 3,9847 zł/€. 

Stawka płatności cukrowej

Rok

Dopłata €/t buraków

Kurs euro

Dopłata zł/t buraków

2006

8,37

3,9713

33,26

2007

9,85

3,7730

37,15

2008

11,61

3,3967

39,45

2009

12,64

4,2295

53,47

2010

12,64*

3,9847 

50,37*

* Szacunek KZPBC