Informacje

data: 2011-03-11

Rozpoprządzenie podpisane

W dniu 10 marca 2011 r. Minister M. Sawicki podpisał rozporządzenie w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.Rozporządzenie zawiera mi.n. zapisy o tym że:

- koszty transportu i załadunku buraków cukrowych do miejsca ich przerobu ponosi producent cukru,

- warunkiem dostawy buraków cukrowych powinno być zobowiązanie się przez producenta cukru, do wypłaty plantatorowi buraków cukrowych premii z tytułu wczesnych i późnych dostaw buraków cukrowych

- producent cukru zobowiązuje się do wypłacania plantatorom buraków cukrowych dodatkowych świadczeń finansowych pod warunkiem, że średnia cena białego cukru kwotowego sprzedanego w danym roku przez tego producenta, jest wyższa od ceny referencyjnej co najmniej o 40 euro za tonę takiego cukru. Wyłata dodatkowych świadczeń jest dokonywana w terminie 45 dni od dnia zakończenia danego roku gospodarczego, w którym cukier został sprzedany.

Link do rozporządzenia (Adobe Acrobat - 187 KB)