Informacje

data: 2011-09-01

Wyliczenie ceny buraków według rozporządzenia MRiRW

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru wprowadziło zasadę zgodnie, z którą producenci cukru są zobowiązani do podzielenia się z plantatorami nadwyżką wynikającą ze sprzedaży cukry ponad cenę 444,4 €/t. Poniższe wylkiczenia są poglądowymi i pokazują jak może kształtować się cena jednej tony buraków cukrowych przy kursie € = 4 zł oraz przy poszczególnych poziomach cen cukru wyrażonych w zł.

 

Cena minimalna buraków (€/t)         26,29         
Kurs EURO (zł/€)           4,00         
Cena minimalna buraków (zł/t)        105,16         
           
Cena cukru (€/t)        444,40         
Kurs (zł/€)             4,00         
Cena cukru (zł/t)     1 777,60         
           
           
Kurs EURO - 4,00        
Cena cukru (zł/t) Cena cukru minus 1777,60 (zł/t) 50 % dla Plantatorów (zł/t cukru) 50 % dla Plantatorów (zł/t buraków) Cena minimalna buraków (zł/t) Cena buraków (zł/t)
     3 000,00        1 222,40           611,20           85,57          105,16        190,73   
     2 900,00        1 122,40           561,20           78,57          105,16        183,73   
     2 800,00        1 022,40           511,20           71,57          105,16        176,73   
     2 700,00           922,40           461,20           64,57          105,16        169,73   
     2 600,00           822,40           411,20           57,57          105,16        162,73   
     2 500,00           722,40           361,20           50,57          105,16        155,73   
     2 400,00           622,40           311,20           43,57          105,16        148,73   
     2 300,00           522,40           261,20           36,57          105,16        141,73   
     2 200,00           422,40           211,20           29,57          105,16        134,73   
     2 100,00           322,40           161,20           22,57          105,16        127,73   
     2 000,00           222,40           111,20           15,57          105,16        120,73