Informacje

data: 2012-04-03

Zamknięcie Prywatyzacji KSC S.A.

2 kwietnia 2012 r. odbył się protest plantatorów i pracowników Krajowej Spółki Cukrowej, którego głównym celem było niedopuszczenie do wrogiego przejęcia KSC S.A.

Protestującym została przekazana informacja o zamknięciu prwatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Decyzja została podjeta na podstawie analizy ryzyk zwiazanych z realizacja transakcji, z uwzglednieniem aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i interesu Skarbu Panstwa - mówi Tomasz Lenkiewicz, podsekretarz stanu w MSP - Jak najszybciej przygotujemy aktualizacje wyceny i jeszcze w tym roku wrócimy na sciezke prywatyzacyjna.

Aneks do prospektu emisyjnego sporzadzonego w zwiazku z oferta publiczna nalezacych do Skarbu Panstwa akcji spółki, zawierajacy informacje o powyzszej decyzji, został zatwierdzony przez Komisje Nadzoru Finansowego i opublikowany dzisiaj, tj. 2 kwietnia br.

Zgodnie z zapisami prospektu, w zwiazku z decyzja o odstapieniu od oferty, zapisy złozone na akcje Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zostana uznane za niewazne, dokonane płatnosci zostana zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowan, a ustanowione zabezpieczenia zostana uchylone, nie pózniej niz 14 dni po dacie ogłoszenia o odstapieniu od przeprowadzenia oferty. Zwrot srodków nastapi w sposób zadeklarowany przez osobe uprawniona w momencie składania zapisu.

 

Komunikat Prasowy KZPBC z 2 kwietnia 2012 r. (Adobe Acrobat - 41 KB)

Postulaty przekazane Ministrowi Skarbu (Adobe Acrobat - 25 KB)

Komunikat Ministerstwa Skarbu o zamknięciu prywatyzacji (Adobe Acrobat - 209 KB)