Informacje

data: 2012-10-01

Kurs euro dla ceny minimalnej

Kurs euro i płatność cukrowa

Kursem obowiązującym dla płatności bezpośrednich oraz oddzielnej płatności cukrowej jest kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 28 września 2012 r., i wynosi 4,1038 zł/euro. Według szacunków KZPBC, płatność cukrowa powinna wynieść ok. 52,50 zł/t buraków.

 

Kurs euro i cena minimalna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w odniesieniu do minimalnej ceny buraków cukrowych, dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października, kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym (czyli średni kurs z miesiąca września).


W kampanii 2012/13 kurs stosowany do ceny minimalnej buraków wynosi 4,1345 zł/euro.

Cena minimalna buraków (o standardowej zawartości cukru 16%) wynosi 26,29 euro. W przeliczeniu na złoty po kursie 4,1345 zł/euro wynosi 108,70 zł/t.