Informacje

data: 2013-09-05

Szacunki dotyczące nadchodzącej kampanii


W nadchodzącej kampanii cukrowniczej plony buraków będą niższe niż w roku poprzednim. Według szacunków KZPBC, średni uzysk buraków z hektara w Polsce nie przekroczy 55 ton. Jeżeli polaryzacja osiągnie poziom 17%, to w sezonie 2013/14 wyprodukujemy ok. 1 550 tys. ton cukru.
 

Szacunki dotyczące zbiorów buraków w kampanii 2013/14
Areał zasiewów 185 tys. ha
Plon buraków 55 t/ha
Polaryzacja 17 %
Produkcja buraków 10 175 tys. t
Produkcja cukru 1 550 tys. t


Na niższe plony wpływ miało kilka czynników, a wśród nich długa zima i późne siewy, warunki pogodowe, które sprzyjały rozwojowi chorób grzybowych oraz brak deszczu i susza. To spowodowało, że korzeń buraka jest mniejszy niż w zeszłym roku. Nawet jeżeli we wrześniu będą sprzyjające warunki dla wegetacji, to straty z wcześniejszego okresu nie zostaną nadrobione. Produkcja cukru może być wyższa niż szacowana, pod warunkiem, że polaryzacja przekroczy poziom 17%.