Informacje

data: 2013-10-01

Kurs EURO

Kurs euro i cena minimalna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w odniesieniu do minimalnej ceny buraków cukrowych, dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października, kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym (czyli średni kurs z miesiąca września).

W kampanii 2013/14 kurs stosowany do ceny minimalnej buraków wynosi 4,2371 zł/euro.

Cena minimalna buraków (o standardowej zawartości cukru 16%) wynosi 26,29 euro. W przeliczeniu na złoty po kursie 4,2371 zł/euro wynosi 111,39 zł/t.

 

Kurs euro i płatność cukrowa

Kursem obowiązującym dla płatności bezpośrednich oraz oddzielnej płatności cukrowej jest kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 30 września 2013 r., i wynosi 4,2288 zł/euro. Według szacunków KZPBC, płatność cukrowa powinna wynieść ok. 54,10 zł/t buraków.