Informacje

data: 2014-05-26

Stanowisko KZPBC w sprawie płatności cukrowej

 

Stanowisko

Zarządu Głównego KZPBC poszerzonego o udział Prezesów Zrzeszeń
i Związków Zrzeszeń z terenu całego kraju
w sprawie płatności cukrowej

 

Zebrani w dniu 14 maja 2014 r. w Warszawie przedstawiciele plantatorów buraka cukrowego zrzeszeni w Krajowym Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, analizując sytuację na rynku buraka cukrowego w UE i Polsce, żądają od rządu RP zrównania podstaw konkurencyjnych z plantatorami innych krajów UE, a zwłaszcza z sytuacją ekonomiczną niemieckich i francuskich plantatorów.


Uważamy, że powinniśmy w kraju zrobić wszystko, aby utrzymać trzecie miejsce w produkcji cukru i uprawy buraka cukrowego w UE. Leży to w interesie całej polskiej gospodarki, a w szczególności rolnictwa. Polscy plantatorzy mają gorsze warunki klimatyczne oraz wyposażenie techniczne gospodarstw od swoich kolegów z ww. państw. Niedopuszczalne jest zatem pogorszenie warunków ekonomicznych poprzez likwidację płatności cukrowej, tym bardziej, że ww. państwa w dalszym ciągu będą wypłacać swoim plantatorom to wsparcie ze względu na inny system płatności (SPS, a w Polsce SAPS). Co więcej, koperta finansowa dla naszego kraju z przeznaczeniem na wsparcie dla plantatorów buraka cukrowego została utrzymana na lata 2014-2020.


Z tych powodów przedstawiciele plantatorów buraka cukrowego w Polsce oczekują od Rządu RP zdecydowanego działania w celu utrzymania produkcji cukru i uprawy buraka cukrowego w Polsce, w szczególności, że z dniem 30 września 2017 r. zakończy się kwotowanie produkcji cukru w UE, a bezpośrednia konkurencja z cukrem trzcinowym może przynieść natychmiastowe zaprzestanie uprawy buraka w naszym kraju.

 


Stanisław Barnaś
Prezes Zarządu Głównego

wsa