Informacje

data: 2014-08-01

Wsparcie związane z produkcją buraków cukrowych


Wsparcie związane z produkcją buraków cukrowych

Płatności związane z produkcją mają obowiązywać w Polsce od 2015 r. Decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje państwo członkowskie. Pomoc przyznawana jest sektorom, które mają szczególne znaczenie ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych oraz żeby zapewnić zachętę do utrzymania aktualnych poziomów produkcji.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustaliło stawkę płatności związaną z produkcją buraków na poziomie 400 euro/ha. Ostateczna wysokość stawki będzie określana co roku na podstawie wielkości dostępnej koperty finansowej oraz liczby hektarów.

Rozwiązania dotyczące funkcjonowania systemu płatności bezpośrednich w Polsce na lata 2015 – 2020 zostały przekazane Komisji Europejskiej.

Ostatnie omówienie proponowanego systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 znajduje się poniżej:
Szczegółowy opis systemu płatności w Polsce 2015-2020

Link do informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: MRiRW