Informacje

data: 2015-03-11

Krajowy Zjazd Delegatów 2015

 

11 marca 2015 r. w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. W Zjeździe uczestniczyło 104 delegatów reprezentujących plantatorów buraka cukrowego z całego kraju.

 

Delegaci dokonali wyboru Członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarządu Głównego został wybrany Krzysztof Nykiel.

 

Skład Zarządu Głównego

Krzysztof Nykiel Prezes Zarządu Głównego ZPBC w Dobrzelinie
Mieczysław Środa Wiceprezes ZG OZPBC w Zamościu
Michał Grzegorczyn Wiceprezes ZG ZPBC Świdnica
Wojciech Skierkowski Sekretarz ZG ZPBC w Ciechanowie
Sławomir Szyszka Członek Prezydium ZG RZPBC w Zdunach
Piotr Depta Członek ZG ZPBC w Dobrem
Stefan Kowalski Członek ZG ZPBC w Unisławiu
Andrzej Kubiak Członek ZG OZPBC w Lesznie
Roman Molenda Członek ZG OZPBC w Bydgoszczy
Ryszard Napierała Członek ZG WZPBC w Poznaniu
Andrzej Nowakowski Członek ZG B-KZPBC we Włocławku
Stanisław Paruch Członek ZG WZPBC w Lublinie
Jan Rewera Członek ZG ZPBC Ropczyce
Edward Szczepanik Członek ZG OZPBC w Szczecinie
Bogdan Zioła Członek ZG ZPBC w Otmuchowie

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

Wiesław Olejniczak Przewodniczący WZPBC w Poznaniu
Czesław Podkański Zastępca OZPBC w Zamościu
Karol Idasiak Członek GKR ZPBC w Wieluniu
Marek Koliński Członek GKR OZPBC w Bydgoszczy
Kazimierz Kurzyński Członek GKR ZPBC w Mełnie

 

 

Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązał Zarząd Główny oraz Zarządy organizacji członkowskich KZPBC do prowadzenia prac zmierzających do poprawy dochodowości z uprawy buraka cukrowego oraz do wykorzystania wszelkich form działań, które przyczynią się do utrzymania wsparcia do produkcji buraków cukrowych w ramach perspektywy finansowej 2015 – 2020.

Mając na uwadze nową organizację rynku cukru, której założenia zawarte są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz w celu zachowania równowagi praw i obowiązków pomiędzy plantatorami i producentami cukru oraz w celu obrony interesów swoich członków po zakończeniu kwotowania oraz zniesieniu ceny minimalnej buraków cukrowych,  Krajowy Zjazd Delegatów KZPBC uważa za konieczne:

  • utrzymanie dotychczasowych rejonów plantacyjnych wraz z przysługującymi plantatorom prawami do uprawy i dostawy buraków cukrowych;
  • zapewnienie gwarantowanej ceny buraków cukrowych, która w każdym przypadku co najmniej pokrywa koszty uprawy i poniesione nakłady, a w przypadku sprzedaży cukru powyżej progu referencyjnego (404,4 euro/t) zapewnia równy udziału plantatorów w podziale wartości dodanej;
  • utrzymanie dotychczasowych rozwiązań dotyczących wzrostu lub obniżki ceny buraków w zależności od zawartości cukru;
  • utrzymanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie kompleksowej obsługi surowca (załadunek, doczyszczenie, transport buraków do cukrowni oraz transport wysłodków do gospodarstwa) zarówno w zakresie sposobu jej organizacji, jak i wysokości udziału plantatorów w kosztach tej usługi.

Krajowy Zjazd Delegatów KZPBC stwierdza, że wsparcie uprawy buraków cukrowych w postaci płatności powiązanych z produkcją jest strategicznym elementem warunkującym utrzymanie uprawy buraka cukrowego w Polsce.

Krajowy Zjazd Delegatów KZPBC uważa, że poziom tego wsparcia w wysokości zaproponowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przyjętej przez Parlament, jest zbyt niski, aby umożliwił pełną konkurencję z plantatorami z innych krajów, gdzie zastosowanie ma system płatności na gospodarstwo (SPS).

Ponadto Krajowy Zjazd Delegatów KZPBC stwierdza, że sposób rozdysponowania tego wsparcia w formie płatności na powierzchnię buraków kwotowych może prowadzić do przekroczenia maksymalnego limitu areału (211 tys. ha), powyżej którego wsparcie to może zostać zawieszone.