Informacje

data: 2015-08-20

KOMUNIKAT PRASOWY

Klęska suszy, która występuje na terenie całego kraju, negatywnie wpływa na kondycję i rozwój buraków cukrowych. Straty na plantacjach są bardzo duże, na znacznej części obszarów dochodzą nawet do 50%. Brak opadów w okresie wegetacji, ale również niedostateczne zasoby bilansowe wody po zimie, nie dają nadziei na poprawę sytuacji, nawet w przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych. Producenci cukru przesuwają terminy rozpoczęcia kampanii ze względu na niewystarczającą ilość surowca potrzebną do przerobu. Sytuacja jest bardzo poważna, dlatego niezrozumiałym jest fakt, że komisje szacujące straty nie uwzględniają tych, które występują na plantacjach buraków cukrowych. W znacznej liczbie gospodarstw przychód z uprawy nie pokryje kosztów produkcji. Rolnicy mogą mieć trudności z regulowaniem zobowiązań oraz z właściwym przygotowaniem pól pod przyszłoroczne zasiewy. W związku z powyższym apelujemy do Rządu RP o podjęcie stosownych działań prowadzących do zminimalizowania negatywnych skutków będących następstwem suszy w uprawie buraków cukrowych.

Krzysztof Nykiel
Prezes Zarządu Głównego