Informacje

data: 2016-02-03

Treść umowy kontraktacji ustalona

Związki Plantatorów działające przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. uzgodniły z Producentem Cukru wysokość ceny kwotowych buraków cukrowych (o zawartości cukru 16%) w roku gospodarczym 2016/17 w wysokości nie mniejszej niż 120 zł/t. Ostateczna cena zostanie ustalona w drodze negocjacji w miesiącach poprzedzających rozpoczęcie kampanii cukrowniczej.

Uzgodniona została również treść umowy kontraktacyjnej na kampanię 2016/17. Plantatorom, którzy zawrą umowę kontraktacji na dostawy buraków w roku gospodarczym 2016/17, Producent Cukru wypłaci premię w wysokość 3 zł/netto do tony buraków kwotowych dostarczonych w roku gospodarczym 2015/16.