Informacje

data: 2016-10-03

Kurs euro i cena minimalna

Kurs euro i cena minimalna buraków

Zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w odniesieniu do minimalnej ceny buraków cukrowych, dla której terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1 października, kursem używanym do rozliczeń jest średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed terminem operacyjnym (czyli średni kurs z miesiąca września).
W kampanii 2016/17 kurs stosowany do ceny minimalnej buraków wynosi 4,3207 zł/euro.
Cena minimalna buraków (o standardowej zawartości cukru 16%) wynosi 26,29 euro/t. W przeliczeniu na złoty po kursie 4,3207 zł/euro wynosi 113,59 zł/t.

 

Kurs euro i wsparcie związane z produkcją buraków

Kursem obowiązującym dla płatności związanej z produkcją buraków jest kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 30 września 2016 r., i wynosi 4,3192 zł/euro. Według szacunków KZPBC, płatność do powierzchni upraw buraków powinna wynieść ok. 2000 zł/ha buraków kwotowych.