Informacje

data: 2009-03-20

Biogazownie rolnicze

Zarząd Główny KZPBC podjął decyzję o wspieraniu inicjatyw związanych z uruchamianiem biogazowni w Polsce....
data: 2008-09-29

Krajowy Program Restrukturyzacji

W ramach Programu można uzyskać pomoc finansową na inwestycje ukierunkowane na przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne i zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej....