Limity produkcyjne w UE

Kwoty narodowe i regionalne na rok gospodarczy 2010/2011 i lata następne

 

 
Kraj członkowski lub region Cukier
(t)
Izoglukoza
(t)
Belgia 676 235,00 114 580,2
Bułgaria 0 89 198,0
Czechy 372 459,28  
Dania 372 383,00  
Niemcy 2 898 255,70 56 638,2
Irlandia 0  
Grecja 158 702,00 0
Hiszpania 498 480,20 53 810,2
Francja (kontynent) 3 004 811,15  
Francuskie Dep. Zamorskie 432 220,05  
Włochy 508 379,00 32 492,5
Łotwa 0  
Litwa 90 252,00  
Węgry 105 420,00 220 265,8
Holandia 804 888,00 0
Austria 351 027,40  
Polska 1 405 608,10 42 861,4
Portugalia (kontynentalna) 0 12 500,0
Autonomiczny Region Azorów 9 953,00  
Rumunia 104 688,81 0
Słowenia 0  
Słowacja 112 319,50 68 094,5
Finlandia 80 999,00 0
Szwecja 293 186,00  
Wielka Brytania 1 056 474,00 0
RAZEM 13 336 741,19 690 440,8