PPBC NR 1/2010

PPBC Nr 1/2010 (47)
 

 • Szanowni Plantatorzy
   
 • Porozumienie Branżowe – oświadczenie prasowe
   
 • Dlaczego za cukier trzeba słono płacić?
  - Łukasz CHMIELEWSKI
 • Doświadczenia porejestrowe (PDO) z burakiem cukrowym w 2009 roku
  - dr inż. Jerzy SIÓDMIAK
 • STRUBE Polska – doświadczenia odmianowe 2009
  - Tomasz BANASZEK, Adam PARADOWSKI
 • Wykorzystanie herbicydów doglebowych w odchwaszczaniu buraków
  - inż. Adam PARADOWSKI
 • Wpływ skracania płodozmianów na ogólne warunki produkcji buraka cukrowego
  - dr inż. Dariusz GÓRSKI, dr inż. Wojciech Miziniak, dr inż. Jacek PISZCZEK, mgr inż. Agnieszka ULATOWSKA
 • Cynk w nawożeniu buraków cukrowych
  - prof. dr hab. Witold GRZEBISZ
 • Fosfor w nawożeniu buraków cukrowych
  - dr hab. inż. Renat a GAJ
 • Zmiana w pozbiorowej ocenie jakości korzeni buraka cukrowego
  - dr hab. inż. Jacek PRZYBYŁ
 • Koszt siewu buraka cukrowego
  - dr hab. inż. Jacek PRZYBYŁ
 • Ustalenie przyrostów masy cukru w burakach cukrowych w II i III dekadzie września oraz ubytków masy i cukru w pryzmach plantatorskich
  - dr inż. Jan MALEC
 • Info. o Konferencjach Dupont w 2010 r.
 • Agrotechnika przeciwerozyjna
  - Prof. dr hab. Lesław ZIMNY
 • Biogazownie – inwestycje warte uwagi
  - dr inż. Robert PIĄTEK
 • Buraki cukrowe znowu w grze
  - Kazimierz KOZIMOR
 • Nasze Związki - Historia powstania i działalność ZPBC w Przeworsku
  - Anna LASEK
 • Nasze Sprawy związkowe