PPBC NR 1/2012

PPBC Nr 1/2012

 • Szanowni Plantatorzy

 • Komunikat prasowy CIBE

 • O doświadczeniach minionej kampanii i nie tylko - Rafał STRACHOTA
 • Sektor buraka cukrowego w Szwecji - Rafał STRACHOTA
 • Huśtawka cen cukru – analiza i prognoza sytuacji podażowo-popytowej i cenowej na rynku cukru - Łukasz CHMIELEWSKI

   

 • Zarządzanie ryzykiem cenowym artykułów rolnych - Milda KRAUŻLIS

 • Odmiany w rejestrze i badaniach porejestrowych 2011 r. - dr inż. Jerzy SIÓDMIAK

 • Szybkie wschody wpływają na plon buraka cukrowego - dr inż.  Aleksandra ORZESZKO - RYWKA

 • Czy pobudzone nasiona Quick Beet 1 okażą się lepsze od nasion Quick Beet? - dr inż. Zofia CHROBAK

 • Poletka doświadczalne firmy Strube – podsumowanie lat 2009-2011 - Artur PARADOWSKI, Tomasz BANASZEK, Henry DANNENBERG

 • Zasady gospodarki fosforem w uprawie buraka cukrowego - prof. dr hab. Witold GRZEBISZ

 • Czy wiosna jest tak samo dobra jak jesień? - dr inż.  Dariusz GÓRSKI

 • Płodozmian i przedplony a uprawa buraka cukrowego - dr inż. Mirosław NOWAKOWSKI

 • Najgroźniejsze chwasty buraków (cz. 8) - dr hab., prof. nadzw. Krzysztof DOMARADZKI

 • Bayer CropScience – by rolnictwo było bezpieczniejsze

 • Aritechnica 2011 – nowości w technice do uprawy buraka cukrowego - dr hab., prof. nadzw. Jacek PRZYBYŁ

 • Uprawa buraków cukrowych w Rosji - dr inż. Jacek RAJEWSKI

 • Byłem w Mołdawii - dr hab., prof. nadzw. Jacek PISZCZEK

 • Wietrze wiej, ale nie za mocno - prof. dr hab. Lesław ZIMNY

 • Programy do zarządzania gospodarstwem rolnym - dr  hab., prof. UR M. CUPIAŁ

 • Zakłady Azotowe Puławy SA tworzą Centrum Kompetencyjne

 • Nasze sprawy związkowe