PPBC Nr 1/2014

 • Odezwa
 • Nowa regulacja rynku cukru - Rafał Strachota
 • Cukier z importu zagrozi krajowemu? - Łukasz Chmielewski
 • Ceny buraków kwotowych w kampanii 2012/13 - Rafał Strachota
 • Zimno, zimno, cieplej
 • Komisja Techniczna i Kontroli Odbioru CIBE - Agnieszka Różańska
 • Sektor buraka w Finlandii - Agnieszka Różańska
 • Odmiany w badaniach COBORU. Rejestr i ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe - dr Jerzy Siódmiak
 • Doświadczenia porejestrowe w roku 2013 - dr Jerzy Siódmiak
 • Zaprawianie nasion buraka. Zabezpieczyć rośliny na starcie - dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB
 • Odchwaszczanie buraków na starcie. Zgodnie z integrowaną ochroną roślin - inż. Adam Paradowski
 • Choroby wschodów buraka. Zgorzel siewek nadal groźna - dr hab. Ewa Moliszewska
 • Herbicydy w uprawie buraka (cz.1) - prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki
 • Nawożenie buraków na starcie. Dać glebie moc - prof. dr hab. Witold Grzebisz
 • Różne systemy uprawy buraka cukrowego. Konserwująca, strip-till i żywe mulcze - prof. dr hab. Lesław Zimny, mgr inż. Adam Zych
 • Nowości wystawy Agritechnica 2013 - dr hab. Jacek Przybył, prof. nadzw., dr Natalia Mioduszewska, mgr Dawid Wojcieszak
 • Nowoczesne rozwiązania w technice ochrony roślin. Opryskiwacze na miarę  czasów - dr hab. Roman Kierzek
 • Po raz trzeci w Puławach
 • Od 20 lat w Polsce
 • Jesienne spotkanie w Starym Brześciu
 • Z prac ZG KZPBC
 • WZPBC w Lublinie
 • RZPBC przy Cukrowni Strzyżów
 • Wypieki z buraka - Ewa Strzelczak