Najwięksi producenci cukru w UE

 

KONCERN KWOTA
(w mln t)
UDZIAŁ W KWOCIE UE-27
Grupa Südzucker (DE, AT, BE, CZ, FR, HU, PL, RO, SK) 3,23 24,2%
Grupa Nordzucker (DE, HU, PL, SK, SE, DK, FI, LT) 2,01 15,1%
Grupa British Sugar (UK, ES) 1,44 10,8%
Grupa Tereos (FR, CZ, RO) 1,42 10,6%
PIERWSZA CZWÓRKA 8,10 60,7%
Cristal Union (FR) 1,05 7,9%
Pfeifer & Langen (DE, PL, RO) 1,03 7,7%
Royal Cosun (NL, DE) 0,92 6,9%
Krajowa Spółka Cukrowa (PL) 0,55 4,1%
Italia Zuccheri - Co.Pro. B. (IT) 0,28 2,1%
PIERWSZA DZIEWIĄTKA 11,93 89,4%
Pozostali 1,41 10,6%
KWOTA UE-27 13,34 100,0%

 

Kolorem niebieskim zaznaczono spółdzielnie plantatorskie, w nawiasach wyszczególniono państwa, w których dany producent wytwarza cukier
Źródło: CIBE