Aktualności

data: 2021-12-08

Spotkanie KZPBC w premierem Henrykiem Kowalczykiem

 

 

W dniu 7 grudnia 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego z wicepremierem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem. W spotkaniu uczestniczył również podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.


Tematem spotkania były m.in. trudna sytuacja w sektorze buraka cukrowego w zakresie opłacalności produkcji, płatności powiązane z produkcją buraków po 2022 r i kwestie związane z uwarunkowaniami środowiskowo-klimatycznymi.


Przedstawiciele Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego podziękowali premierowi Kowalczykowi za uwzględnienie w Planie Strategicznym dla WPR po 2022 r. płatności powiązanych z produkcją buraków, jednocześnie zaapelowali o zwiększenie koperty płatności do poziomu zaproponowanego w drugim projekcie Planu Strategicznego. Założenia zaproponowane w trzeciej wersji projektu Planu Strategicznego (zmniejszenie koperty płatności) budzą poważny niepokój wśród plantatorów. W opinii KZPBC proponowana zmiana nie jest niczym uzasadniona i będzie prowadzić do pogłębienia problemów, z którymi sektor buraków cukrowych boryka się od kilku lat. Po zniesieniu kwotowania z uprawy buraków zrezygnowało ponad 20% plantatorów, rocznie od tej uprawy odchodzi pięć razy więcej rolników, niż miało to miejsce w ostatnich latach obowiązywania systemu kwotowego, a w ostatnim czasie ten proces znacznie przyspieszył. Przy tak niestabilnym rynku, wyniszczającej konkurencji oraz braku optymistycznych perspektyw dla naszego sektora, stabilizacja dochodów plantatorów buraka cukrowego ma strategiczne znaczenie. Bez odpowiedniej puli środków przeznaczonych na wsparcie związane z produkcją buraków cukrowych będziemy mieli do czynienia ze wzmożoną rezygnacją plantatorów z uprawy buraków, znacznym zmniejszeniem powierzchni zasiewów, a w konsekwencji zamykaniem cukrowni.


Premier Kowalczyk zapewnił, że sektor buraków cukrowych będzie objęty wsparciem związanym z produkcją po roku 2022. Spełnia on bowiem przesłanki objęcia płatnościami związanymi wynikające z przepisów unijnych. Należy jednak zauważyć, że środki finansowe na płatności związane z produkcją, w tym na sektor buraków cukrowych, to środki pochodzące z pomniejszenia puli środków na płatność podstawową (obecnie jednolita płatność obszarowa). Pula środków, która może zostać przeznaczona na wsparcie związane z produkcją ograniczona jest do 15% rocznej puli środków na płatności bezpośrednie. Przekazał, że cały czas trwają prace nad wysokością kopert dla poszczególnych działów i sektorów. Rozmowy z branżą będą kontynuowane i będą uwzględniać inne płatności związane z produkcją. Zwrócił uwagę, że po przekazaniu Planu Strategicznego do Brukseli będą trwały dalsze analizy Komisji Europejskiej dotyczące ostatecznego kształtu planu. Podkreślił jednocześnie, że producenci buraków cukrowych będą mogli korzystać również z innych form wsparcia w ramach systemu płatności bezpośrednich, w tym z ekoschematów.

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.kzpbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się