Aktualności

data: 2009-11-05

Nabór wnosków - Modernizacja gospodarstw rolnych

Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Krajowym Programem Restrukturyzacji
w terminie od 20.11.2009 r. do 10.12.2009 r.


O pomoc mogą ubiegać się producenci rolni – plantatorzy buraka cukrowego, którzy:

  • utracili częściowo lub całkowicie prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego,
  • prowadzą działalność rolniczą na obszarze gmin objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji,
  • otrzymali w 2009 r. finansową pomoc z tytułu restrukturyzacji.

Celem działania jest modernizacja gospodarstw rolnych oraz ułatwienie producentom rolnym zmiany profilu produkcji na inny niż uprawa buraka cukrowego. Pomoc przyznaje się na refundację części kosztów kwalifikowalnych zakupu nowych maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej.
Budżet działania wynosi 10,324 mln EUR.
Wniosek należy złożyć bezpośrednio w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego lub listem poleconym nadanym w placówce pocztowej.
Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności od najwyższej do najniższej ilości cukru ustalonej w odniesieniu do każdego wnioskodawcy na podstawie wniosków producentów cukru o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej, a pomoc przyznawana będzie do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje
są dostępne w „Warunkach przyznania i wypłaty pomocy dla działania Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji”, zamieszczonych na stronie internetowej www.arr.gov.pl
Dodatkowe informacje można również uzyskać w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (0-22) 661 72 72

 Dodatkowe informacje oraz wniosek znajdują się na stronach Agencji Rynku Rolnego:
http://www.arr.gov.pl/showdoc.php?inoId=8265

 

 

Źródło: www.arr.gov.pl

Korzystanie ze strony internetowej www.kzpbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się