Numery z 2008 r.

 

W numerze 4/2008:
 • Szanowni czytelnicy, Plantatorzy buraka cukrowego
   
 • Wywiad z Josem van Campenem – Prezesem CIBE
   
 • Projekt Ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
   
 • Przegląd odmian polecanych do siewu w 2009 roku przez firmy hodowlane-nasienne
   
 • Krótkie podsumowanie sezonu 2008 – dr Jacek PISZCZEK
   
 • Cukier w pryzmie – Paweł ŁEPKOWSKI
   
 • Uboczne produkty przemysłu cukrowniczego w żywieniu zwierząt – dr Jarosław PIŁAT, prof. dr hab. Jan MIKOŁAJCZAK
   
 • Postęp w hodowli odpornościowej – odmiany buraka cukrowego tolerancyjne na herbicydy nieselektywne – dr Wacław WIŚNIEWSKI
   
 • Doświadczenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. – Paweł WINCENCIAK
   
 • Dzień Pola KSC
   
 • Doświadczenia polowe Südzucker Polska – Maciej SKWIERZ
   
 • Dzień Buraka Südzucker
   
 • Polowe Spotkanie Prasowe
   
 • Historia uprawy buraków cukrowych w Polsce Cz. I (od początków do połowy XIX wieku) – dr Jan MALEC
   
 • Innowacyjne wykorzystanie buraka cukrowego w fermentacji biogazowej – punkt widzenia hodowcy – dr Andreas von Felde
   
 • Nowe możliwości wykorzystania cukrowni – doc. dr hab. Anna GRZYBEK, mgr inż. Marek HRYNIEWICZ
   
 • Sorgo - nowa roślina w Polsce – Adam SITARSKI
   
 • Nasze sprawy związkowe


 

W numerze 3/2008:

 

 • Szanowni Czytelnicy, Plantatorzy buraka cukrowego!
   
 • Fundusz restrukturyzacji - Rafał Strachota
   
 • Porozumienia branżowe i stan negocjacji w poszczególnych krajach europejskich – Milda Kraużlis

 • Koszty i dochody z uprawy buraków cukrowych w 2007 roku – mgr. inż. Izabela Ziętek

 • Nawożenie organiczne w kształtowaniu żyzności gleby - prof. dr hab. Czesław Szewczuk

 • Nie lekceważmy buraków nasiennych na naszych polach – dr inż. Jacek Piszczek
   
 • Len oleisty jako roślina ograniczająca mątwika burakowego w glebie dr inż. Jadwiga Szymczak-Nowak
   
 • Odporne czy tolerancyjne – różne czy takie same? – dr inż. Jacek Piszczek

 • Uprawa cykorii korzeniowej – interesująca alternatywa (cz.2) – dr inż. Mirosław Nowakowski

 • 71. Kongres Międzynarodowego Instytutu Badań nad Burakiem – IIRB w Brukseli - dr inż. Jacek Piszczek

 • Czas na biogaz  - Rafał Strachota

 • Prawo do uprawy i dostawy w systemie prawa krajowego – Hanna Kaśnikowska

 • Ocena funkcjonowania WPR - Milda Kraużlis

 • Nasze sprawy związkowe

 


 

W numerze 02/2008:

 

• Szanowni Plantatorzy i Czytelnicy 

• Nowelizacja ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej

Zapisy tej ustawy są szczególnie istotne dla plantatorów – odblokowują wypłatę płatności cukrowej oraz przyznają prawo do tej płatności osobie przejmującej gospodarstwo od rolnika przechodzącego na rentę lub emeryturę.

• Redukcja kwot w Grupie Südzucker Polska – M. Pawełek

• Produkcja cukru w sezonie 2007/08 Świat – Europa – Polska

Stosowanie dawek dzielonych - tradycyjna już metoda odchwaszczania plantacji – dr inż. A. Paradowki

Autor przedstawia podstawowe warianty herbicydów/miesznin herbicydowych służących do odchwaszczania plantacji buraka cukrowego wraz z orientacyjnymi kosztami.

• Czy istnieje możliwość obniżenia dawek herbicydów w systemach chemicznej ochrony buraka cukrowego? – doc. dr hab. K. Domaradzki 

Przegląd badań prowadzonych od 2003 r. w zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli IUNG Wrocław, których celem był dobór komponentów mieszanin herbicydowych oraz obniżenie dawek środków w systemach chemicznego odchwaszczania buraków wraz z oceną ekonomiczną tych działań.

• Na początku nowego sezonu – dr inż. J. Piszczek 

• Nawożenie plantacji buraka azotem i mikroelementami – prof. dr hab. Cz. Szewczuk

Autor prezentuje dwa warianty przedsiewnego stosowania nawozów azotowych oraz wskazania dot. dolistnego dokarmiania buraków wraz z zestawieniem zawartości składników pokarmowych w wybranych nawozach wieloskładnikowych.

• Najważniejsze szkodniki buraka cukrowego i ich zwalczanie – mgr inż. M. Jakubowska

Ten artykuł z pewnością pomoże plantatorom rozpoznawać szkodniki pojawiające się na plantacjach oraz podejmować środki zaradcze.

• Jak ograniczyć koszty uprawy buraka? Wyniki 5-letniego stosowania UGmax bez nawożenia P, K w gospodarstwie rolnym – S. Łech 

• Badania nad przydatnością biostymulatora wzrostu roślin Asahi SL w ochronie plantacji buraka cukrowego przed stresem pogodowym – dr inż. J. Kositorna

W Instytucie Przemysłu Cukrowniczego Asahi SL jest poddawany badaniom od kilku lat. Autorka przedstawia wyniki z lat 2006-2007, gdy preparat stosowano w warunkach chłodów, suszy, podtopienia plantacji oraz na rośliny uszkodzone po gradobiciu.

• Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin 

• Koszty uprawy buraków cukrowych – dr inż. Irena Kasperska-Furman

Przewidywane koszty uprawy buraków w roku 2008 r. autorka szacuje w oparciu o ceny środków produkcji z lutego br., uwzględniając w kalkulacji również pracę własną rolnika.

• Doświadczenia z szybkimi burakami - Quick Beet z KHBC w roku 2007 zakończone – dr inż. Z. Chrobak

• Nowości odmianowe wpisane do doboru odmian buraka cukrowego

• Uprawa cykorii korzeniowej – interesująca alternatywa (cz. I) – dr inż. M. Nowakowski

Cykoria to roślina, która umożliwia uzyskanie znacznego dochodu. Jej technologia uprawy jest zbliżona do buraka cukrowego. W pierwszej części artykułu zostały omówione: znaczenie gospodarcze cykorii, wymagania środowiskowe, odmiany, uprawa roli i nawożenie.

Część druga ukaże się w Nr 3/2008 PPBC.

• Spółdzielnia Rolników Beta 2007/2008 – K. Kubicki

Na ponad 200 działających w Polsce grup producentów rolnych tylko jedna jako cel działania obrała sobie buraki cukrowe.

O zaletach i wadach takiego sposobu gospodarowania wypowiadają się założyciele Spółdzielni Beta.

• TSD IOR Toruń ma nową siedzibę

• Partnerujemy Twoim Sukcesom – konferencja firmy DuPont

• Nowości firmy Bayer CropScience na 2008 rok

• Nasze sprawy związkowe

 

 


 

W numerze 01/2008:

 

• Szanowni Plantatorzy i Czytelnicy

• Reforma rynku cukru – zreformowana ostatecznie?
 
• Kontrowersje wokół prawa do dziedziczenia płatności cukrowej

• Negocjacje Porozumienia Branżowego trwają nadal

• Doświadczenia porejestrowe (PDO) w 2007 roku – dr inż. J. Siódmiak

• Kondycjonowanie nasion buraka cukrowego – dr inż. H. Sadowski

Autor pionierskiej w Polsce w latach 80. technologii kondycjonowania i inkrustowania nasion buraka cukrowego omawia aktualnie stosowane w praktyce metody i techniki, a także efektywność kondycjonowania standardowego oraz zaawansowanego (z użyciem biostymulatorów).

• 3D-technology – maksymalnie i stabilnie plonujące odmiany – dr H. Dannenberg

O opracowanych w Firmie Strube-Dieckamann nowatorskich metodach analitycznych wykorzystujących tomografię komputerową w kierowaniu procesami przygotowania i otoczkowania nasion buraka cukrowego.

• Wykorzystać potencjał plonowania buraków cukrowych (cz. II) – prof. dr hab. Witold Grzebisz

W II cz. artykułu autor omawia zasady gospodarki azotem i kontroli efektywności działania azotu nawozowego na plantacji buraków oraz profilaktykę mikroelementową.

• Zaślaz pospolity – nowy chwast na polskich polach – dr hab. K. Domaradzki, mgr inż. T. Snopczyński 

W 2002 roku na plantacji buraka cukrowego w południowo-zachodniej części Polski zidentyfikowano chwast dotychczas niewystępujący w naszym kraju. Sygnały o nowych miejscach pojawiania się zaślazu pospolitego zgłasza coraz większa liczba plantatorów z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Czy jest się czego bać? Chwast osiąga 2,5 m wysokości, jest bardzo plenny i może powodować 30-procentowe straty w plonie buraków.

• Mątwik burakowy (Heterodera schachtii Schmidt) – ważny szkodnik buraka cukrowego – dr inż. J. Szymczak-Nowak

Autorka szczegółowo omawia cykl rozwojowy mątwika, objawy pasożytowania na roślinach, jego rozprzestrzenianie się oraz sposoby zapobiegania i zwalczania tego szkodnika, który na plantacjach buraków cukrowych powoduje znaczne straty w plonie

• Orać każdy może... – prof. dr hab. Lesław Zimny

 …ale nie każdy ma szansę zakwalifikować się na Międzynarodowy Konkurs Orek. O jakości orki z uwzględnieniem jej różnych funkcji oraz kryteriach oceny wykonania pisze dla naszych Czytelników niewątpliwy znawca przedmiotu.

• Pokaz odmian firmy Strube-Dieckmann

• Spotkanie prasowe firmy Bayer CropScience

• Spotkanie prasowe firmy Makhteshim AganPoland

• Konferencje firmy DuPont w 2008 roku

• PROW na lata 2007 – 2013

• Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych

• Kontraktacja buraków przemysłowych i na bioetanol w krajach Unii Europejskiej

• Krajowy plan produkcji bioetanolu z buraków cukrowych – czy możliwy? - K. Dłutkowski

• Nasze sprawy związkowe

-  Wieści z CIBE 

-  Z prac Zarządu Głównego ZPBC

-  Szkolenie kontrolerów społecznych


 

Korzystanie ze strony internetowej www.kzpbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się