Projekt Beet Pulp

Projekt "Beet Pulp"

We wrześniu 2006 r. rozpoczął się nowy europejski projekt badawczy o nazwie: „Beet Pulp” (Wysłodki Buraczane). Celem tego projektu jest znalezienie nowego sposobu wykorzystania produktów ubocznych otrzymywanych z buraka cukrowego, który będzie nowym źródłem dochodów dla plantatorów. Ten nowy sposób przetworzenia będzie polegał na przekształceniu wysłodków buraczanych w roślinny mikro-dodatek wykorzystywany w produkcji papieru i kartonu.
 

Cel projektu

Obecnie w krajach Unii Europejskiej 400 tysięcy plantatorów produkuje ok. 100 milionów ton buraków rocznie, które blisko w 100% wykorzystywane są do produkcji cukru. Produktem ubocznym pozostałym po procesie wytwarzania cukru buraczanego są wysłodki. Ich roczną produkcję w UE można oszacować na ok. 5 milionów ton suchej masy. Właścicielem wysłodków są dostawcy buraka cukrowego, czyli plantatorzy, których obowiązkiem jest zagospodarowanie pulpy buraczanej. Obecnie wysłodki wykorzystywane są głównie jako pasza dla zwierząt, jednakże ten sposób wykorzystania przynosi plantatorom coraz mniejsze dochody. Dlatego istnieje potrzeba znalezienia nowego sposobu wykorzystania wysłodków, który pozwoli plantatorom na osiągnięcie wyższych dochodów i jednocześnie będzie sposobem na zagospodarowanie znacznej ilości wyprodukowanej pulpy.
 

Podejście techniczne

Projekt proponuje przekształcenie wysłodków buraczanych w produkt o wysokiej wartości dodanej: transformacja wysłodków w roślinny mikro-wypełniacz używany w produkcji papieru i kartonu. Obecnie, mineralne dodatki, których celem jest poprawa właściwości użytkowych (nieprzezroczystość, biel) są składnikiem wielu rodzajów papieru. Jednakże obecność mineralnych wypełniaczy powoduje problemy środowiskowe i ujemnie wpływa na mechaniczne właściwości papieru. Niniejszy projekt proponuje zastąpienie (w całości bądź w części) mineralnych wypełniaczy przez wybielone roślinne dodatki wytworzone z wysłodków buraczanych. Z punktu badawczego zasadniczy nacisk zostanie położony na proces wybielania tego dodatku w celu spełnienia norm charakterystycznych dla papieru i kartonu. Zostaną przebadane także sposoby wprowadzenia tego nowego dodatku do papieru oraz możliwości integracji jego procesu produkcyjnego z produkcją cukru.

 

Oczekiwania

Dzięki temu projektowi plantatorzy buraka cukrowego będą mogli korzystać z innowacyjnego sposobu wykorzystania wysłodków, bardziej dochodowego niż użycie pulpy jako paszy dla bydła. W związku ze zmianami zachodzącymi na rynku cukru nowy sposób wykorzystania wysłodków pozwoli producentom buraka cukrowego na utrzymanie stałych dochodów.
Z perspektywy producentów papieru i kartonu, w porównaniu do obecnie używanych mineralnych wypełniaczy, ten nowy roślinny dodatek przyniesie szereg korzyści jeżeli chodzi o konkurencyjność i środowisko naturalne.

 

Partnerzy biorący udział w realizacji projektu

 •   Institut Nationale Polytechnique de Grenoble (INPG) – Ecole Francaise de Papeterie et des Industries Graphiques (EFPG) (Francja)
 •    Confédération Internationale des Betteraviers Européens (Francja)
 •     Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego (Polska)
 •    Association de Recherche Technique Betteravière (Francja)
 •    Union des Sica de transformation de Pulpes de Betteraves (Francja)
 •     Fabrication et Ateliers L. Choquenet (Francja)
 •    W. Kunz Drytec AG (Szwajcaria)
 •    Sécopulpe de Bourgogne (Francja)
 •     Juan Romaní Esteve, S.A. (Hiszpania)
 •     Papeterie des Deux Guiers (Francja)
 •   Åbo Akademi University (Finlandia)
 •    Micronis (Francja)
 •    Daniel GOMEZ (Francja)

 

Kontakt z koordynatorem

Dr Christine Chirat
e-mail : Christine.Chirat@efpg.inpg.fr

Więcej o projekcie:
www.beetpulp.eu