46 Kongres CIBE

2022-06-08
46 Kongres CIBE
Kategoria:   wszystkie

Europejscy plantatorzy buraka cukrowego w punkcie zwrotnym - wybrano nowego prezesa CIBE.

W dniach 1- 3 czerwca 2022 r. w Gdańsku odbył się 46 Kongres Europejskich Plantatorów Buraka Cukrowego. Przeanalizowano główne problemy ekonomiczne i polityczne, z jakimi boryka się obecnie uprawa buraka cukrowego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, polityki handlowej, kwestii związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz konsekwencji wojny na Ukrainie.W tym wydarzeniu, które zgromadziło około 150 delegatów i gości, wzięli udział wysokiej rangi prelegenci, w tym komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, polski wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk, przewodniczący komisji rolnictwa i rozwoju wsi Senatu RP Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Prezydencie RP Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa Wojciech Mojzesowicz, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, w tym posłanka Ulrike Müller, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz prezes COPA Christiane Lambert.

"Europejscy plantatorzy buraków cukrowych przechodzą od jednego kryzysu do drugiego. Po kryzysie kwotowym nastąpił kryzys Covid-19, następnie kryzys energetyczny i kryzys związany z inwazją Rosji na Ukrainę i jej dramatycznymi skutkami dla kosztów produkcji, nie wspominając o powracającym ryzyku związanym z ochroną upraw buraka cukrowego" - stwierdził Prezydent CIBE Franck Sander. "Wzrost światowych cen cukru jest jednak dobrym sygnałem dla cen krajowych w UE na nadchodzący sezon. Mamy szczerą nadzieję, że wyższe ceny na rynku UE pozwolą na odzyskanie pewnej rentowności w kolejnym sezonie. Jest to niezwykle istotne po latach niskich cen" - dodał.

"Dzięki różnorodności zastosowań burak cukrowy symbolizuje wielofunkcyjność rolnictwa poprzez produkcję cukru, alkoholi o różnych zastosowaniach (alkohole wysokoprocentowe, kosmetyki, chemikalia, farmaceutyki, żel hydroalkoholowy, bioetanol do produkcji paliw), biogazu, biomateriałów (deski rozdzielcze samochodów, opakowania) oraz paszy dla zwierząt. W wielu regionach Europy burak cukrowy odgrywa ważną rolę w płodozmianie i może w znacznym stopniu przyczynić się do sprostania wyzwaniu, jakim jest rolnictwo niskoemisyjne. Europejski burak cukrowy może pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym z żywnością, energią i zmianami klimatu. W tym celu musi on pozostać atrakcyjny, a nasz sektor powinien otrzymać niezbędne narzędzia i wsparcie, aby mógł skutecznie reagować na te wyzwania" - podkreślił Franck Sander.

Europejscy plantatorzy buraka cukrowego działają na rzecz lepszych narzędzi zarządzania ryzykiem i siatki bezpieczeństwa, zwiększenia inwestycji w rolnictwo precyzyjne, w nowe techniki hodowlane, w alternatywy dla chemicznych środków ochrony roślin, w innowacje, w rolnictwo niskoemisyjne, w rozwój rynków zbytu produktów z buraka cukrowego innych niż spożywcze. Popierają również wprowadzenie środków lustrzanych do polityki handlowej UE, a także uwzględnienie cukru trzcinowego w przepisach dotyczących należytej staranności w zakresie wylesiania importowanych produktów. "Wykonujemy naszą pracę, ale wsparcie instytucji UE i państw członkowskich jest niezbędne, jeśli Europa chce zachować bezpieczeństwo dostaw, suwerenność i strategiczną rolę w produkcji tego kluczowego surowca" - podsumował Franck Sander.

Mandat Francka Sandera upłynął wraz z zakończeniem Kongresu, Marcel Jehaes (Confédération des Betteraviers Belges, Belgia) został wybrany na Prezesa CIBE na następną dwuletnią kadencję

Pełna treść uchwał Kongresu CIBE przyjętych przez Zarząd i przedstawionych przez Prezesa CIBE w przemówieniu zamykającym Kongres jest dostępna w poniższym linku:
 

UCHWAŁY 46 KONGRESU CIBE
 

KOMUNIKAT PRASOWY CIBE