CIBE

Confédération Internationale des Betteraviers Européens

Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraka

 

CIBE reprezentuje ponad 400 tys. plantatorów buraka cukrowego, uprawiających około 2 mln hektarów, dzięki czemu powstaje średnio 20 mln ton cukru rocznie dla 600 mln konsumentów państw członkowskich CIBE. Unia Europejska jest trzecim co do wielkości producentem cukru, a także znaczącym konsumentem i jednym z najważniejszych importerów.

W momencie powstawania CIBE w roku 1927, Europa borykała się z deficytem cukru. Od tego czasu dokonano wielu starań by przekształcić ten sektor, dochodząc do obecnego poziomu. Mimo kolejnych reform rynku UE, uwarunkowanych negocjacjami międzynarodowymi, produkcja europejska musiała nieustannie dostosowywać się do otwierania rynku UE na innych partnerów handlowych.

Członkami CIBE są związki krajowe, które reprezentują plantatorów z 18 państw europejskich uprawiających burak, w tym 170 000 plantatorów z 16 państw UE (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) oraz 240 000 plantatorów z 2 państw nienależących do UE (Szwajcaria i Turcja).

Delegaci CIBE zbierają się w celu zebrania i wymiany informacji oraz omówienia i rozwiązania problemów, jak też w celu ustalenia wspólnej polityki.

Podstawowym zadaniem CIBE jest obrona interesów i reprezentacja plantatorów buraka cukrowego wobec instytucji europejskich (m.in.: Komisja, Rada i Parlament), organizacji międzynarodowych, w szczególności w takich kwestiach jak:

  •    rozporządzenia unijne dotyczące cukru;
  •     Wspólna Polityka Rolna;
  •    międzynarodowe i dwustronne negocjacje porozumień wolnego handlu;
  •    kwestie agronomiczne i techniczne uprawy buraka;
  •     cukier, produkty uboczne oraz rynek biopaliw;
  •    kwestie środowiskowe.

CIBE jest organizacją pozarządową uznawaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych (UNCTAD, FAO, ISO). Jest członkiem Komitetu Zawodowych Organizacji Rolniczych UE (COPA/COGECA). W strukturach COPA reprezentuje sektor burak cukrowy i cukru przed Komisją w Brukseli, zasiada także w Komitecie Wykonawczym Światowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego i Trzciny Cukrowej. Językami roboczym CIBE są język angielski, francuski, niemiecki, włoski i polski.
 

ADRES

Confédération Internationale des Betteraviers Européens
Boulevard Anspach 111 
B - 1000 Brussels

www.cibe-europe.eu