Wyniki produkcyjne w Polsce

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Liczba plantatorów 34 275 32 989 30 643 29 306
Areał zasiewów (ha) 230 800 239,4 240 794 251 349
Areał kontraktacji na gospodarstwo (ha) 6,7 7,27 7,86 8,58
Plon buraków (t/ha) 68,1 59,7 57,45 59,46
Produkcja buraków (tys. t) 15 722,2 14 301,8 13 834,3 14 945,9
Polaryzacja (%) 16,5 17,75 16,93 15,53
Plon cukru (t/ha) 10,0 9,29 8,58 7,91
Produkcja cukru (tys. t) 2 313,1 2 191,3 2 065,3 1987,1
  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Liczba plantatorów 35 702 35 073 35 073 34 071
Areał zasiewów (ha) 184 800 192 000 171 400 203 100
Areał kontraktacji na gospodarstwo (ha) 5,2 5,47 4,9 5,96
Plon buraków (t/ha) 60,8 70,23 54,6 66,53
Produkcja buraków (tys. t) 11 233 13 485 9 358 13 512
Polaryzacja (%) 17 17,5 17,7 17,32
Plon cukru (t/ha) 9,62 10,65 8,54 10,26
Produkcja cukru (tys. t) 1 778,4 2 046,1 1 464 2 084
  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Liczba plantatorów 39 984 38 218 35 878 35 849
Areał zasiewów (ha) 191 196 195 593 196 257 192 899
Areał kontraktacji na gospodarstwo (ha) 4,8 5,1 5,5 5,4
Plon buraków (t/ha) 56,7 50,9 59,1 63,6
Produkcja buraków (tys. t) 10 852 9 960 11 605,6 12 276,3
Polaryzacja (%) 17 16,6 17,5 17,4
Plon cukru (t/ha) 8,41 7,27 9,59 9,82
Produkcja cukru (tys. t) 1 606 1 433,3 1 880,9 1 894,9
  2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Liczba plantatorów 70 600 62 500 59 000 41 000
Areał zasiewów (ha) 270 000 236 000 220 000 176 400
Areał kontraktacji na gospodarstwo (ha) 3,82 3,78 3,73 4,3
Plon buraków (t/ha) 45,0 48,4 58,4 48,4
Produkcja buraków (tys. t) 12 150 11 471 12 848 8 542
Polaryzacja (%) 19 17,1 17,1 17,2
Plon cukru (t/ha) 7,66 7,3 8,83 7,36
Produkcja cukru (tys. t) 2 068 1 723 1 942 1 298
  2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005
Liczba plantatorów 101 000 96 000 86 000 76 000
Areał zasiewów (ha) 300 000 300 000 290 000 280 000
Areał kontraktacji na gospodarstwo (ha) 2,97 3,13 3,37 3,68
Plon buraków (t/ha) 36,0 46,9 40,7 45,0
Produkcja buraków (tys. t) 10 800 14 057 11 800 12 600
Polaryzacja (%) 16,4 17,0 18,2 17,9
Plon cukru (t/ha) 5,07 6,73 6,66 7,15
Produkcja cukru (tys. t) 1 520 2 018 1 930 2 003
  1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001
Liczba plantatorów 170 000 160 000 160 000 107 000
Areał zasiewów (ha) 419 000 380 000 340 000 310 000
Areał kontraktacji na gospodarstwo (ha) 2,46 3,38 2,13 2,90
Plon buraków (ha) 37,5 39,5 40,0 42,2
Produkcja buraków (tys. t) 15 723 15 000 13 600 13 083
Polaryzacja (%) 16,0 16,0 17,0 17,6
Plon cukru (t/ha) 4,98 5,50 5,31 6,49
Produkcja cukru (tys. t) 2 086 2 091 1 806 2 013