Wykresy

Wykres. Areał powierzchni zasiewów (ha) oraz liczba plantatorów

Wykres. Plon buraków cukrowych (t/ha) i plon cukru (t/ha)

Wykres. Zawartość sacharozy (%)

Wykres. Produkcja buraków cukrowych (tys. t) i produkcja cukru (tys. t)

Rys. Rejony uprawy buraka cukrowego w Polsce