Aktualności

data: 2008-11-14

Stawka płatności cukrowej za 2008 r.

W dniu 13 listopada 2008 r. w Dzienniku Ustaw (nr 201 poz. 1245) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalające na 2008 r stawkę płatności cukrowej na poziomie 39,45 zł za 1 tonę buraków cukrowych.

 

Zgodnie z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mareka Sawickiego i Prezesa Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa Dariusza Wojtasika stawki płatności bezpośrednich obowiązujące w 2008 r. są następujące:

I. Rodzaje płatności bezpośrednich przyznawane rolnikom w 2008 roku oraz stawki płatności na rok 2008:

1. jednolita płatność obszarowa (JPO) – 339,31 zł/ha

2. krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:

  • płatność do grupy upraw podstawowych – 269,32 zl/ha
  • płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność związana z produkcją) – 407,60 zł/ha
  • płatność do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) – 591,50 zł/ha
  • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 379,55 zł/ha
3. płatność do upraw roślin energetycznych – 152,85 zł/ha

4. płatność cukrowa – 39,45 zł/tonę

5. pomoc do rzepaku – 176 zł/ha

II. Nowe schematy pomocowe w roku 2008

Od 2008 roku rolnicy mogą ubiegać się o płatności w ramach dwóch nowych schematów pomocowych:

1. oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 133,65 zł/tonę

2. przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1358,68 zł/ha (z czego 781,24 zł z budżetu UE, 577,44 z budżetu krajowego)

III. Koperta finansowa na rok 2008

Łączna koperta finansowa na realizację płatności bezpośrednich za rok 2008 wynosi ponad 9,3 mld zł. W porównaniu do roku 2007 wzrost środków finansowych na realizację płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wynosi ponad 686 mln zł.

IV. Naliczanie płatności

Obecnie ARiMR przystąpiła do naliczania płatności bezpośrednich. W pierwszej kolejności do naliczania skierowane zostały wnioski rolników złożone w 89 powiatach dotkniętych klęską suszy (na terenie 7 województw).

V. Realizacja płatności w grudniu 2008 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacja płatności na rachunki bankowe rolników może nastąpić od dnia 1 grudnia 2008 r.

Planuje się, że dla ok. 850 tys. rolników realizacja płatności nastąpi w miesiącu grudniu 2008 r. Planowana kwota płatności do realizacji w grudniu wyniesie ok. 3,8 mld zł, co stanowi ok. 41% łącznej koperty finansowej przewidzianej na realizację płatności bezpośrednich za rok 2008.

W analogicznym okresie, w roku 2007, w miesiącu grudniu płatności zrealizowano dla 650 tys. rolników na łączną kwotę 2,2 mld zł.

ARiMR planuje wydanie wszystkich decyzji administracyjnych w sprawie przyznania płatności
do dnia 1 marca 2009 r.

Źródło: www.arimr.gov.pl

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie stawki płatności cukrowej za 2008 r.

      Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051) zarządza się, co następuje:

      § 1. Stawka płatności cukrowej za 2008 r. wynosi 39,45 zł na 1 tonę buraków cukrowych.

      § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

      Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Korzystanie ze strony internetowej www.kzpbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się