Aktualności

data: 2009-03-16

Płatności bezpośrednie 2009

Od poniedziałku 16 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2009 rok.

W dniu 15 marca rozpoczyna się ustawowy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Z uwagi na to, że tym pierwszym ustawowym dniem jest w br. niedziela, biura powiatowe ARiMR od poniedziałku 16 marca rozpoczną przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2009 r. Wniosek należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, można też wysłać go pocztą.

Agencja wysłała do wszystkich rolników, którzy ubiegali się o płatności w roku ubiegłym wnioski spersonalizowane wraz z załącznikami graficznymi. Natomiast rolnicy, którzy będą występowali po raz pierwszy o przyznanie takich płatności, mogą uzyskać formularz wniosku w biurze powiatowym bądź pobrać taki formularz ze strony internetowej www.arimr.gov.pl.

Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się w tym roku o następujące rodzaje płatności:

-        jednolitą płatność obszarową (JPO)

-        krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:

  • płatność do grupy upraw podstawowych

  • płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanej przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok

  • płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok

  • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce)

-        płatność do upraw roślin energetycznych

-        oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)

-        przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich

-        płatność cukrową

-        pomoc do rzepaku

-        pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty ONW).

 

 W bieżącym roku rolnicy już po raz szósty będą mogli ubiegać się o płatności bezpośrednie. W ramach tego schematu pomocowego rolnicy będą mogli otrzymać ponad 2,9 mld euro.

Stawka dla jednolitej płatności obszarowej (JPO) na rok 2009 wynosić będzie ok. 119,87 euro/ha. Stawka płatności uzupełniającej dla grupy upraw podstawowych wyniesie ok. 84,93 euro/ha, a stawka dla płatności zwierzęcej przyznawanej do trwałych użytków zielonych - ok. 118,84 euro/ha.

Stawki płatności podane w euro zostaną przeliczone na złotówki na podstawie kursu wymiany walut ustalonego przez Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2009 roku.

Podstawowy termin na składanie wniosków upływa w dniu 15 maja 2009 r., przy przesyłaniu wniosków pocztą decydować będzie data stempla pocztowego. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9 czerwca 2009 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Biuro Prasowe ARiMR

Źródło: www.arimr.gov.pl

Korzystanie ze strony internetowej www.kzpbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się