Aktualności

data: 2009-07-08

Ceny buraków w karach UE

W dniach 16 – 18 czerwca br. odbył się 42 Kongres CIBE – Międzynarodowej Konfederacji Europejskich Plantatorów Buraka. Prelegenci przedstawili szereg ciekawych tematów – między innymi dotyczących cen, kosztów i opłacalności uprawy buraka cukrowego. Okazuje się, że w innych państwach europejskich cena buraków jest wyższa niż w Polsce.

Dania

W lipcu 2008 r. Duński Związek Plantatorów Buraka Cukrowego podpisał z firmą Danisco (przed sprzedażą do Nordzucker) nowe porozumienie branżowe na lata 2009 i 2010, którego głównym zapisem pozostaje podwyżka ceny minimalnej o 17,3 %.

Wyliczenie średniej ceny buraków o zawartości cukru 16% w Danii

Cena minimalna buraków 26,29 €/t
Płatność dodatkowa 4,55 €/t
Premia za zredukowane zanieczyszczenie 0,70 €/t
Dodatek za zredukowaną liczbę prób 0,35 €/t
Premia za wczesne dostawy 0,13 €/t
Premia za późne dostawy 0,27 €/t
Wysłodki 1,00 €/t
RAZEM  33,29 €/t
Ekwiwalent za transport 3,79 €/t
RAZEM 37,08 €/t


W Danii stosuje się dodatki i odjęcia w zależności od czystości buraków. Linią graniczną jest zanieczyszczenie na poziomie 14%, jeżeli jest niższe plantator dostaje dodatkowe pieniądze, jeżeli wyższe stosuje się potrącenia. Dla przykładu jeżeli zanieczyszczenie jest poniżej 8% rolnik do każdej tony buraków dostaje 2,15 €. Średnio każdy plantator otrzymuje dodatek w wysokości 0,70 €/t buraków.

W przypadku zgody plantatora na pobieranie mniejszej liczby prób na cukier i zanieczyszczenie z transportów producent cukru dzieli się z plantatorem zaoszczędzonymi pieniędzmi. Za każdą zredukowaną próbę rolnik dostaje 13,40 € co średnio daje 0,35 €/t buraków.

Buraki dostarczone przed 1 października objęte są premią za wczesne dostawy. W dniu 30 września premia wynosi 0,26 € i wzrasta stopniowo im wcześniej buraki zostały dostarczone. W dniu 15 września wynosi 3,68 €/t.

Późne dostawy rozpoczynają się 14 grudnia od premii wynoszącej 0,34 €/t buraków, maksymalna stawka dodatku to 1,28 €/t, która obowiązuje od 26 grudnia do końca kampanii.

Ekwiwalent za wysłodki powiązany jest z ceną sprzedaży wysłodków paletowanych. Duński Związek szacuje, że w 2009 r. wyniesie on 1 € na t buraków.

Transport buraków do cukrowni organizowany jest przez plantatorów. 44% buraków transportowanych jest ciężarówkami, a 56% traktorami. Średni dystans dowozu wynosi 32 km. Producenci cukru zwracają plantatorom pieniądze za transport. Średnio na 1 t buraków ekwiwalent za transport wynosi 3,79 €.     
W przypadku buraków kontraktowanych na cele przemysłowe cena wynosi 26,80 €/t (polaryzacja 16%), natomiast jeżeli cena sprzedaży cukru przemysłowego przekroczy 370 €/t następuje zwyżka ceny buraków. Ponadto obowiązują wszystkie płatności dodatkowe tak jak w przypadku buraków kwotowych.

 


Niemcy

Pan Wiedenroth Dyrektor Południowoniemieckiego Związku Plantatorów Buraka przedstawił referat na temat dochodowości z uprawy buraka w Niemczech. Wyliczenia znajdują się w poniższej tabeli.
 

  Polaryzacja Plon Plon Przychód Cena
  % t/ha t/ha 16% ZC €/ha €/t 16% ZC
Norzucker 18,14 62,0 70,3 2 347 33,39
Pfeifer&Langen 17,39 65,6 71,3 2 477 34,74
Sudzucker 18,16 65,9 74,8 2 595 34,69


Najniższa średnia cena za buraki o zawartości cukru 16% płacona jest w koncernie Nordzucker (33,39 €/t), najwięcej płaci Pfeifer & Langen (34,74 €/t).

Ciekawy plan zachęty dotyczący dostawy buraków wprowadził Nordzucker. W przypadku dostarczenia buraków przewyższających ilość zakontraktowaną (do 110%) plantator otrzymuje bonus lojalnościowy do każdej t buraków.
 

Wypełnienie
dostaw (%)
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Bonus
lojalnościowy (€/t)
0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50


Przykładowo jeżeli umowa kontraktacyjna opiewa na 1000 t, a plantator dostarczy 1050 t (czyli wypełni kontrakt w 105%) to do każdej t buraków zostaje doliczone 0,75 € (1050 t x 0,75 €/t = 787,50 €). Jeżeli plantator wypełni kontrakt w 110 % to do każdej zostanie doliczone 1,50 € (1100 t x 1,50 €/t = 1650 €).

 


Francja

Przedstawiciel Francuskiego Związku PBC pan Quillet przedstawił prezentację na temat kosztów uprawy buraka we Francji.

Z jego wyliczeń wynika, że średnie koszty uprawy buraka we Francji wynoszą 1 938 €/ha. Przy założeniu, że średni plon buraków o zawartości cukru 16 % wynosi 80 t/ha to koszt produkcji 1 tony buraka wynosi 24,2 €.
 

  €/ha
Koszty zmienne 872
Koszty stałe uprawy buraka 655
Inne koszty stałe 411
RAZEM 1 938

 

Koszty razem €/ha 1938
Plon t/ha 80 85 90
Koszt produkcji €/t 24,2 22,8 21,5

 


Wielka Brytania

W swoim krótkim wystąpieniu William Martin Przewodniczący Zarządu ds. Cukru NFU powiedział, że w trakcie negocjacji z British Sugar udało się plantatorom doprowadzić do zwiększenia ceny buraków o 25 % na kampanie 2009/10.

26,29 €/t + 25% = 32,86 €/t

Korzystanie ze strony internetowej www.kzpbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się