Aktualności

data: 2010-04-19

Korzystanie z usług doradczych przez rolników

Korzystanie z usług doradczych przez rolników

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego uzyskał akredytację na świadczenie usług doradczych w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie: świadczenia usług doradczych rolnikom.

Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach niektórych działań nieinwestycyjnych PROW 2007-2013, w chwili złożenia wniosku o płatność, podejmuje zobowiązanie do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności we własnym gospodarstwie rolnym przez cały rok kalendarzowy.

Działanie „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” daje możliwość sprawdzenia stanu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wspólnotowych poprzez uzyskanie wsparcia finansowego na korzystanie z usług doradczych w celu:
-    dostosowania gospodarstwa rolnego do zasady wzajemnej zgodności (tj. w zakresie gospodarki gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia zwierząt, zdrowotność roślin);
-    zwiększenia konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych i leśnych;
-    wspierania restrukturyzacji, rozwoju i innowacji w gospodarstwach rolnych i leśnych;
-    ochrony środowiska naturalnego;
-    poprawy bezpieczeństwa pracy.

Prowadzone przez KZPBC doradztwo rolnicze, związane z zasadami gospodarowania będzie świadczone w zakresie oceny spełnienia wymogów wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwa pracy i udzielania pomocy w spełnianiu tych wymogów dla gospodarstw rolnych. Zakres usługi doradczej stanowi pojedyncza czynność doradcza, związana z określonym wymogiem wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwa pracy. 80% kosztów kwalifikowanych przypadających na usługę doradczą jest finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wszystkich zainteresowanych usługami doradczymi prowadzonymi przez naszą organizację zachęcamy do kontaktu z Biurem Zarządu KZPBC. Usługi prowadzone są na terenie całego kraju.

Tel. (22) 826 41 04
e-mail: kzpbc@kzpbc.com.pl

Korzystanie ze strony internetowej www.kzpbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się