Aktualności

data: 2012-12-06

Stanowisko Zarządu Głównego KZPBC

Stanowisko Zarządu Głównego KZPBC
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie warunków kontraktacji.


W marcu 2011 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty poprodukcyjnej cukru. Rozporządzenie w swoich postanowieniach wiążę cenę buraków kwotowych z ceną sprzedaży cukru białego, rozstrzyga kwestie załadunku i transportu buraków oraz określa minimalne stawki rekompensat za straty wynikające z wczesnych i późnych dostaw buraków cukrowych. Ten akt prawny był oczekiwany przez plantatorów, bowiem miał rozwiązać nabrzmiałe problemy związane z kontraktacją, w przypadku braku porozumienia branżowego, regulującego wzajemne stosunki, prawa i obowiązki pomiędzy plantatorami buraków i producentami cukru.

W odniesieniu do kontraktacji w latach gospodarczych 2010/11 oraz 2011/12 porozumienia branżowe nie były zawarte albo zostały podpisane niezgodnie z obowiązującym prawem europejskim.

Skutkiem tego są znaczące różnice w cenach skupu buraków cukrowych pomiędzy poszczególnymi spółkami cukrowniczymi, nie mające uzasadnienia w warunkach produkcji buraków. Rodzi to duże niezadowolenie i sprzeciw plantatorów. W zaistniałej sytuacji postanowienia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty poprodukcyjnej cukru powinny obowiązywać wprost i rozstrzygać o warunkach kontraktacji, których to rozporządzenie dotyczy.

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, mając na uwadze dobro każdego plantatora, wzywa producentów cukru do poszanowania prawa obowiązującego na terytorium Polski oraz wypłacenia kwot należnych plantatorom z tytułu dostawy surowca w latach gospodarczych 2010/11 oraz 2011/12.

Zwracamy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby, jako właściwego organu państwa w tej sprawie, o zajęcie stanowiska, bowiem w obecnej sytuacji, naszym zdaniem, prawo nie jest przestrzegane.

W imieniu Zarządu Głównego,

Stanisław Barnaś
Prezes KZPBC

Korzystanie ze strony internetowej www.kzpbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się