Aktualności

data: 2014-05-28

Stanowisko CIBE

 

Stanowisko CIBE

Europejscy plantatorzy buraków cukrowych
wzywają Komisję Europejską do zapewnienia przejrzystości prawnej
i stabilności na rynku cukru w UE do 2020 r.


 
Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowa WPR. Analiza jej zawartości, ograniczeń oraz możliwych konsekwencji do 30 września 2017 odzwierciedla wąską ścieżkę, którą  europejscy plantatorzy buraków muszą podążać. Dziś podczas Zgromadzenia Generalnego w Solothurn (Szwajcaria), Europejscy plantatorzy buraków wraz z nowo wybranym Prezesem Bernhard Conzen i wiceprezesami Eric Lainé i Jorn Dalby, żądają od Komisji Europejskiej:

 •  zagwarantowania przejrzystości prawnej oraz stabilności dla unijnego rynku cukru do 2020;
 •  zapewnienia równych reguł gry i uniknięcia zniekształcenia konkurencji między producentami cukru oraz producentami izoglukozy, w szczególności w celu zapewnienia równego traktowania cukru i izoglukozy w odniesieniu do przeniesienia produkcji na następny rok gospodarczy;
 •  potwierdzenia zniesienia od 1 października 2017 r. limitu (WTO) eksportu cukru nałożonego obecnie na UE;
 •  bycia nieugiętym w przypadku umów dwustronnych lub wielostronnych, które mogą mieć negatywny wpływ na rynek UE i zaszkodzić preferencjom handlowym przyznanym krajom AKP i LDC;
 •  wspierania szybkiego przyjęcia stabilnej i konsekwentnej dyrektywy UE w dziedzinie energii odnawialnej, co najmniej zapewniającej utrzymanie bieżących inwestycji w bioetanol.

     

Europejscy plantatorzy buraków:

 • widzą potrzebę ostrożnego dostosowania areałów pod burakiem podczas obowiązywania systemu kwot do 30 września 2017, plantatorzy buraków muszą wdrożyć nową WPR, w jej ramach przyjąć zmniejszenie płatności bezpośrednich dla wielu z nich i co bardziej uciążliwe realizować instrumenty zazielenienia;
 • wyrażają sprzeciw wobec instrumentów tymczasowych (dodatkowy przywóz cukru surowego i wprowadzenie cukru pozakwotowego na rynek wewnętrzny), gdy na rynku cukru w UE jest wystarczająco cukru kwotowego, pozakwotowego oraz z przywozu preferencyjnego;
 • wspierają możliwość uruchomienia dopłat do prywatnego przechowywania w razie konieczności oraz w przypadku, gdy ceny na rynku cukru UE osiągną bardzo niski poziom, prognozowany przez Komisję w jej badaniach na temat perspektyw dla rynków rolnych i dochodów w latach 2013-2023;
 • widzą potrzebę przygotowania szczegółowych i zbalansowanych porozumień branżowych zawieranych z producentami cukru, tak żeby mogły obowiązywać od 1 października 2017 r., gdy system kwot nie będzie funkcjonował;
 • widzą potrzebę osiągnięcia wspólnego zrównoważonego partnerstwa CIBE - CEFS – EFFAT tak, aby szerzej promować i informować o aspektach podtrzymujących europejski model produkcji cukru buraczanego;
 • wyrażają potrzebę stymulowania badań, rozwoju oraz innowacji poprzez projekty przy współpracy z instytutami technicznymi buraków, tak aby dalej poprawiać konkurencyjność cukru buraczanego.

 

Korzystanie ze strony internetowej www.kzpbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się