Aktualności

data: 2015-03-11

Krajowy Zjazd Delegatów 2015

 

11 marca 2015 r. w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. W Zjeździe uczestniczyło 104 delegatów reprezentujących plantatorów buraka cukrowego z całego kraju.

 

Delegaci dokonali wyboru Członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarządu Głównego został wybrany Krzysztof Nykiel.

 

Skład Zarządu Głównego

Krzysztof Nykiel Prezes Zarządu Głównego ZPBC w Dobrzelinie
Mieczysław Środa Wiceprezes ZG OZPBC w Zamościu
Michał Grzegorczyn Wiceprezes ZG ZPBC Świdnica
Wojciech Skierkowski Sekretarz ZG ZPBC w Ciechanowie
Sławomir Szyszka Członek Prezydium ZG RZPBC w Zdunach
Piotr Depta Członek ZG ZPBC w Dobrem
Stefan Kowalski Członek ZG ZPBC w Unisławiu
Andrzej Kubiak Członek ZG OZPBC w Lesznie
Roman Molenda Członek ZG OZPBC w Bydgoszczy
Ryszard Napierała Członek ZG WZPBC w Poznaniu
Andrzej Nowakowski Członek ZG B-KZPBC we Włocławku
Stanisław Paruch Członek ZG WZPBC w Lublinie
Jan Rewera Członek ZG ZPBC Ropczyce
Edward Szczepanik Członek ZG OZPBC w Szczecinie
Bogdan Zioła Członek ZG ZPBC w Otmuchowie

 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

Wiesław Olejniczak Przewodniczący WZPBC w Poznaniu
Czesław Podkański Zastępca OZPBC w Zamościu
Karol Idasiak Członek GKR ZPBC w Wieluniu
Marek Koliński Członek GKR OZPBC w Bydgoszczy
Kazimierz Kurzyński Członek GKR ZPBC w Mełnie

 

 

Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązał Zarząd Główny oraz Zarządy organizacji członkowskich KZPBC do prowadzenia prac zmierzających do poprawy dochodowości z uprawy buraka cukrowego oraz do wykorzystania wszelkich form działań, które przyczynią się do utrzymania wsparcia do produkcji buraków cukrowych w ramach perspektywy finansowej 2015 – 2020.

Mając na uwadze nową organizację rynku cukru, której założenia zawarte są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz w celu zachowania równowagi praw i obowiązków pomiędzy plantatorami i producentami cukru oraz w celu obrony interesów swoich członków po zakończeniu kwotowania oraz zniesieniu ceny minimalnej buraków cukrowych,  Krajowy Zjazd Delegatów KZPBC uważa za konieczne:

  • utrzymanie dotychczasowych rejonów plantacyjnych wraz z przysługującymi plantatorom prawami do uprawy i dostawy buraków cukrowych;
  • zapewnienie gwarantowanej ceny buraków cukrowych, która w każdym przypadku co najmniej pokrywa koszty uprawy i poniesione nakłady, a w przypadku sprzedaży cukru powyżej progu referencyjnego (404,4 euro/t) zapewnia równy udziału plantatorów w podziale wartości dodanej;
  • utrzymanie dotychczasowych rozwiązań dotyczących wzrostu lub obniżki ceny buraków w zależności od zawartości cukru;
  • utrzymanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie kompleksowej obsługi surowca (załadunek, doczyszczenie, transport buraków do cukrowni oraz transport wysłodków do gospodarstwa) zarówno w zakresie sposobu jej organizacji, jak i wysokości udziału plantatorów w kosztach tej usługi.

Krajowy Zjazd Delegatów KZPBC stwierdza, że wsparcie uprawy buraków cukrowych w postaci płatności powiązanych z produkcją jest strategicznym elementem warunkującym utrzymanie uprawy buraka cukrowego w Polsce.

Krajowy Zjazd Delegatów KZPBC uważa, że poziom tego wsparcia w wysokości zaproponowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przyjętej przez Parlament, jest zbyt niski, aby umożliwił pełną konkurencję z plantatorami z innych krajów, gdzie zastosowanie ma system płatności na gospodarstwo (SPS).

Ponadto Krajowy Zjazd Delegatów KZPBC stwierdza, że sposób rozdysponowania tego wsparcia w formie płatności na powierzchnię buraków kwotowych może prowadzić do przekroczenia maksymalnego limitu areału (211 tys. ha), powyżej którego wsparcie to może zostać zawieszone.

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.kzpbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się