Aktualności

data: 2016-07-15

Nasz głos w Parlamencie Europejskim

Nasz głos w Parlamencie Europejskim

13 lipca 2016 r. podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego odbyła się debata na temat przyszłości rynku cukru.

W pierwszej części odbyła się prezentacja raportu dotyczącego unijnego sektora cukru po zniesieniu kwot, który został przygotowany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB. W drugiej części miało miejsce wysłuchanie publiczne pt. „Przyszłość unijnego rynku cukru po zniesieniu kwot cukru w 2017 r.”, podczas którego wystąpili przedstawiciele sektora produkcji buraków i cukru.

Jednym z prelegentów był prezes ZG KZPBC Krzysztof Nykiel. Na wstępie odniósł się do niebagatelnego znaczenia buraka cukrowego w budowaniu rolnictwa zrównoważonego, o czym władze w Brukseli nie chcą pamiętać i nie uwzględniają w tworzeniu polityki. Dalsza część przemówienia dotyczyła relacji pomiędzy plantatorami i producentami cukru, które znacznie zostały zachwiane poprzez wprowadzenie nowych przepisów. Stwierdził między innymi – Siła przetargowa plantatorów, pomimo ram regulacyjnych, jest wątła, niewystarczająca do osiągnięcia celów jednolitej wspólnej organizacji rynku i daleka od zapewnienia odpowiedniej równowagi praw i obowiązków między stronami. Zwrócił uwagę na rolę organów do spraw konkurencji – Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji zamiast gwarantować obu stronom sprawiedliwe warunki konkurowania, wzmacnia pozycję dominującą przedsiębiorstw cukrowniczych! Dzieje się to z jednej strony przez brak klarownej wykładni, z drugiej – przez przenoszenie na grunt rynku buraków cukrowych instrumentów antymonopolowych chroniących wolną konkurencję, a ściślej umacniających zmonopolizowaną pozycję producentów cukru. Prezes Nykiel zaapelował do parlamentarzystów i przedstawicieli Komisji Europejskiej o budowanie przepisów w oparciu o podstawowe zasady, które warunkują rozwój, partnerstwo i współpracę. Stwierdził – Ze wszech miar racjonalne jest jasne wskazanie w przepisach wspólnotowych instrumentów zapewniających równowagę praw i obowiązków między plantatorami i producentami cukru. Dotyczy to przede wszystkim ceny, która powinna uwzględniać ewentualny zysk ze sprzedaży cukru. Tylko to zapobiegnie narzucaniu plantatorom cen poniżej kosztów produkcji i likwidacji uprawy buraków z wielu rejonów. Na zakończenie prezes Nykiel odniósł się również do płatności związanej z produkcją buraków cukrowych, która według jednego z przedmówców postrzegana jest jako element zakłócający równą konkurencję na unijnym rynku – Trzeba to jasno dzisiaj powiedzieć, w innych krajach koperta płatności cukrowej została włączona do płatności na gospodarstwo, taka jest prawda. Jeżeli chcemy równej konkurencji po 2020 r., to płatności bezpośrednie w całej Unii Europejskiej powinny być równe.

Video z wysłuchania dostępne jest pod następującym linkiem:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160706IPR35866/Committee-on-Agriculture-and-Rural-Development-meeting-13072016-(PM)
 

Program wysłuchania pt. „Przyszłość rynku cukru po zniesieniu kwot w 2017 roku”

16.00 – 16.05
Powitanie przez pana Czesława Siekierskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Część I: Sytuacja na rynku cukru i możliwe zmiany po zniesieniu kwot
16.05 – 17.20
Helmut Blackwenn, przewodniczący Północno-Niemieckiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego – „Zakończenie kwotowania: pomoże czy zaszkodzi europejskim producentom?”
Jose Ignacio Senovilla, sekretarz ds. Rolnictwa UPA (Stowarzyszenie Małych Rolników – Hiszpania) – „Jak utrzymać zrównoważony i zbalansowany rozwój po zniesieniu kwot?”
Pekka Myllymaki, przewodniczący MTK Komisji Buraków Cukrowych w Centralnym Stowarzyszeniu Producentów Rolnych i Właścicieli Lasów w Finlandii – „Porozumienia w ramach handlu”
Laura Giroli, dyrektor zarządzający ESRA (Europejski Związek Rafinerii Cukru) – „Wpływ na sektor rafinacji cukru”
Dyskusja

Część II: Zniesienie kwot cukru: jak UE może poradzić sobie z możliwymi skutkami społecznymi i środowiskowymi?
17.20 – 18.25
Pascale Giry, dyrektor ds. UE w Saint Louis Sucre –  „Czy nowa polityka europejska zagwarantuje spójne powiązanie z rynkiem międzynarodowym?”
Giovanni Tamburini, prezes Unionzucchero (Włoskie Stowarzyszenie producentów cukru) i wiceprzewodniczący spółdzielni  producentów buraków – „Podmioty i Instytucje UE wobec przyszłych wyzwań stojących przed sektorem”
Krzysztof Nykiel, prezes ZG KZPBC – „Liberalizacja rynku: czy będzie zapewniać uczciwą współpracę między stronami łańcucha żywnościowego?"
Dyskusja

18.25 – 18.30
Wnioski końcowe – Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Korzystanie ze strony internetowej www.kzpbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się