Biogazownie

2008-07-24
Biogazownie
Kategoria:   wszystkie
Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego podjął decyzję o wspieraniu inicjatyw związanych z budową instalacji do produkcji biogazu wykorzystujących do tego celu produkty rolnicze.

W związku z tym KZPBC podjął współpracę z firmami energetycznymi i przesyłowymi operującymi na polskim rynku. Naszą wspólną koncepcją jest przygotowanie projektów budowy biogazownii w kilku regionach kraju. Projekty będą zawierały kompleksowy plan budowy i eksploatacji instalacji, a nasze służby zapewnią wykonanie całej procedury przygotowawczej począwszy od uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji (warunki zabudowy, decyzja środowiskowa, warunki przyłączenia do sieci energetycznej, wodno kanalizacyjnej, wydanie koncesji na wytwarzanie energii w OZE, projekt robót geologicznych i dokumentacja, pozwolenie na budowę, i inne). Budowa instalacji zostanie powierzona profesjonalnej firmie z wieloletnim doświadczeniem, a środki na ten cel będą pochodziły z funduszy wspólnotowych (maksymalnie do 50%).

Naszym założeniem jest budowa biogazownii, których właścicielami lub współwłaścicielami będą rolnicy, tak żeby korzyści mogli czerpać z dwóch źródeł: ze sprzedaży surowca oraz produkcji energii odnawialnej.

Projekt jest w fazie rozwojowej. Na obecnym etapie chcielibyśmy uzyskać informacje na temat rolników, którzy są zainteresowani czerpaniem korzyści z produkcji energii odnawialnej. Dlatego przygotowaliśmy krótka ankietę na temat lokalizacji instalacji biogazowych. Odpowiedzi na zawarte w niej pytania stworzą podstawy do dalszej analizy i pozwolą na wstępne określenie założeń do projektu budowy instalacji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej na nasz adres do dnia 31 sierpnia 2008 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Głównego KZPBC.