Informacje

data: 2018-05-22

45 Kongres CIBE

45. Kongres europejskich plantatorów buraków cukrowych odbył się w Gandawie, w dniach od 16-18 maja 2018 r. Obrady Kongresu obejmowały analizę sytuacji światowego sektora cukrowniczego, a także głównych problemów gospodarczych i politycznych, stojących przed sektorem, ze szczególnym uwzględnieniem faktu trwającego kryzysu na rynku...
data: 2018-03-02

Proteus 110 OD do zwalczania Szarka Komośnika

W dniu 22 lutego br. Komisja ds. Środków Ochrony Roślin pozytywnie zaopiniowała wniosek KZPBC w sprawie wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Proteus 110 OD z przeznaczeniem do stosowania w uprawie buraka cukrowego w celu zwalczania szarka kmośnika. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 lutego 2018 r. wydał zezwolenie na stosowanie ww. środka w okresie od 15 marca 2018 r. do dnia 12 lipca 2018 r....
data: 2017-10-05

Kursy euro - ceny buraków i wsparcie związane z produkcją

Od 1 października 2017 r. nie funkcjonuje cena minimalna buraków cukrowych, w związku z tym przeliczenie ceny buraków z euro na złotówki nie musi podlegać dotychczasowym przepisom. Nowe rozwiązania przyjęte przez plantatorów i producentów cukru wykorzystują kursy ogłaszane przez Europejski Bank Centralny lub Narodowy Bank Polski. Kurs euro obowiązujący dla płatności związanej z produkcją buraków wynosi 4,3042 zł/euro. Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r., płatność do powierzchni upraw buraków powinna wynieść 1563,46 zł/ha buraków kwotowych....
data: 2017-09-19

Potencjalne skutki wycofania glifosatu z Polski

Wyższe koszty prowadzenia upraw, ograniczenie produkcji rolnej, potencjalny wzrost cen produktów rolnych i niższa konkurencyjność polskich produktów rolnych na światowych rynkach – to główne ekonomiczne skutki potencjalnego wycofania glifosatu z rynku - wynika z raportu „Potencjalne skutki wycofania glifosatu z Polski. Ocena wpływu ekonomicznego” opracowanego przez firmę Kleffmann Group pod patronatem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. W efekcie może to skutkować większym uzależnieniem polskiego rolnictwa od rynków zagranicznych. ...
data: 2017-06-05

Nadanie sztandaru KZPBC

1 czerwca 2017 roku Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego rozpoczął obchody stulecia działalności organizacji plantatorów buraka cukrowego w Polsce. W celu upamiętnienia oraz podkreślenia tego jubileuszu w Bazylie pw. Św. Krzyża w Warszawie odbyła się uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru Krajowemu Związkowi Plantatorów Buraka Cukrowego. ...
data: 2016-10-03

Kurs euro i cena minimalna

W kampanii 2016/17 kurs stosowany do ceny minimalnej buraków wynosi 4,3207 zł/euro. Cena minimalna buraków (o standardowej zawartości cukru 16%) wynosi 26,29 euro/t. W przeliczeniu na złoty po kursie 4,3207 zł/euro wynosi 113,59 zł/t. Kurs obowiązujący dla płatności związanej z produkcją buraków wynosi 4,3192 zł/euro. Według szacunków KZPBC, płatność do powierzchni upraw buraków powinna wynieść ok. 2000 zł/ha buraków kwotowych....
data: 2016-07-07

Zjazd Sprawozdawczy Delegatów KZPBC

29 czerwca 2016 r. w Warszawie odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów KZPBC. Udział w nim wzięło 105 delegatów ze wszystkich rejonów kontraktacyjnych w kraju.Podczas obrad szeroko dyskutowano na temat zawarcia Ogólnopolskiego Porozumienia Branżowego, wsparcia do produkcji buraków, regulacji rynku cukru po 2017 r. oraz prywatyzacji KSC SA....

Korzystanie ze strony internetowej www.kzpbc.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się