Interwencje w sprawie wysokich cen nawozów

2021-10-11
Interwencje w sprawie wysokich cen nawozów
Kategoria:   wszystkie

 

W dniu 7 października br. KZPBC zwrócił się do Ministra Aktywów Państwowych o wyjaśnienie z jakich powodów nawozy produkowane przez spółki Skarbu Państwa są sprzedawane polskim rolnikom po tak wysokich cenach, dlaczego spółki Skarbu Państwa spekulują nawozami i w pierwszej kolejności zaopatrują niemieckich rolników, a polskich rolników pozbawiają dostępności do nich? Związek zażądał od Ministra Aktywów Państwowych skutecznej interwencji i wpłynięcia na nadzorowane przez niego przedsiębiorstwa, w taki sposób, aby ceny nawozów powróciły do poziomu sprzed podwyżek.

Ponadto KZPBC zwrócił się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego czy producenci nawozów mineralnych nie nadużywają swojej pozycji dominującej i nie prowadzą swoistej gry spekulacyjnej, która skutkuje niespotykanym dotychczas wzrostem cen podstawowych środków produkcji w rolnictwie.